ukrain russian     

Slider

 

Decyzja Nr 2/2019 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Koninie w sprawie regulaminów studenckich praktyk zawodowych

              Program praktyk

              Dziennik praktyk

              Umowa praktyki zawodowej

              Oświadczenie o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej

              Oświadczenie o odbyciu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

HARMONOGRAM praktyk zawodowych rok ak. 2019/2020

 

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia stacjonarne

Uwagi

Cykl kształcenia

Rodzaj praktyki

Semestr

Liczba godzin

Liczba pkt ECTS

 

 

2018-2020

II rok

Praktyka kierunkowa

I

120

4

 

Praktyka kierunkowa

II

120

4

 

- Praktyka – przygotowanie psychologiczno- pedagogiczne do nauczania na danym etapie

-praktyka w zakładzie kontroli żywności, produkcji, przechowywania i obrotu produktami spożywczymi

 

III

 

30

 

1

(październik-16 luty)

 • praktyka w zakresie pracy socjoterapetucznej

 • praktyka w zakładzie gastronomicznym

 

III

 

60

 

2

(październik-16 luty)

 • praktyka w zakresie pracy socjoterapetucznej

 • praktyka w zakładzie gastronomicznym

 

IV

 

60

 

2

(luty-czerwiec)

 • praktyka w zakresie pracy resocjalizacyjnej

 • Praktyka w poradni żywieniowej (dietetycznej), szpitalu i domu opieki (pomocy) społecznej

 

IV

 

60

 

2

(17 luty-czerwiec)

 

2019-2021

I rok

Praktyka kierunkowa

I

120

4

 

Praktyka kierunkowa

II

120

4

 

- Praktyka – przygotowanie psychologiczno- pedagogiczne do nauczania na danym etapie

-praktyka w zakładzie kontroli żywności, produkcji, przechowywania i obrotu produktami spożywczymi

-praktyka w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

 

III

 

30

 

1

 
 • praktyka w zakresie pracy socjoterapetucznej

 • praktyka w zakładzie gastronomicznym

 • praktyka w ośrodkach Wellness i SPA

 

III

 

60

 

2

 
 • praktyka w zakresie pracy socjoterapetucznej

 • praktyka w zakładzie gastronomicznym

 • praktyka w ośrodkach Wellness i SPA

 

IV

 

60

 

2

 
 • praktyka w zakresie pracy resocjalizacyjnej

 • praktyka w poradni żywieniowej (dietetycznej), szpitalu i domu opieki (pomocy) społecznej

 • praktyka w poradniach i gabinetach lekarskich

 

IV

 

60

 

2