ukrain russian     

Slider

Decyzja Nr 2/2019 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Koninie w sprawie regulaminów studenckich praktyk zawodowych

              DZIENNIK PRAKTYK

              Program praktyki asystencko-śródrocznej

              Program praktyki wdrożeniowej w szkole podstawowej

              Program praktyki pedagoigcznej w szkole podstawowej

              Program praktyki specjalnościowej

 HARMONOGRAM praktyk zawodowych rok ak. 2019/2020

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia stacjonarne

 

Cykl kształcenia

Rodzaj praktyki

Semestr

Liczba godzin

Liczba pkt ECTS

Uwagi

 

2017-2020

III rok

praktyka asystencka- śródroczna

 

IV

 

30

 

1

 

praktyka wdrożeniowa

IV

90

3

 

praktyka pedagogiczna

V

100

4

(grudzień)

praktyka specjalnościowa

VI

150

6

(kwiecień)

 

2018-2021

II rok

praktyka asystencka- śródroczna

 

IV

 

30

 

1

(marzec-maj)

praktyka wdrożeniowa

IV

90

3

(wrzesień)

praktyka pedagogiczna

V

100

4

 

praktyka specjalnościowa

VI

150

6

 

 

2019-2022

I rok

Praktyka zawodowa

II

120

4

 

Praktyka zawodowa

III

120

4

 

Praktyka zawodowa

IV

120

4

 

Praktyka zawodowa

V

120

4

 

Praktyka zawodowa

VI

240

8