fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
Slider

Dla studentów 2 oraz 4 semestru kierunku Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne) obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w semestrze letnim w wymiarze 180 godzin.

Praktyka musi być zrealizowana przed zakończeniem bieżącego semestru letniego (wrzesień 2021). Zaliczenie praktyki oraz zdanie pełnej dokumentacji do menedżera kierunku jest warunkiem zaliczenia semestru, oprócz zdania pozostałych przedmiotów.

Aby móc odbyć praktykę, student musi niezwłocznie (najpóźniej do 15 czerwca br.) zdać wypełnioną kartę wstępną praktyk do menedżera kierunku (dr Szymon Zimniewicz). Brak karty uniemożliwia przygotowanie umowy na praktykę. W okresie letnim (lipiec) z uwagi na okres urlopowy nie ma możliwości wystawiania umów na praktyki.

W związku z tym każdy student, który jeszcze tego nie zrobił, złożył do 15 czerwca wypełnioną poprawnie i czytelnie kartę wstępną do menedżera.

Dyżury menedżera:

08.06.2021 (wtorek) w godz. 12:00-13:00, pokój 215

15.06.2021 (wtorek) w godz. 11:00-11:50, pokój 215.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Decyzja Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWSZ w Koninie w sprawie regulaminów studenckich praktyk zawodowych

 

Zarządzenie Nr 175/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dn. 30.11.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych

Zarządzenie JM Rektora PWSZ Konin w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych

Sprawozdanie z realizacji praktyk 

 

Dyżury menadżera - zaliczenie praktyk

Dyżury menadżera kierunku "logistyka" dla zaliczenia praktyk odbędą się w dniach:

-  8.06 godz. 12:00 - 13:00 s. 215

-  15.06 godz. 11:00 - 11:50 s. 215


Na dyżur należy zgłaszać się z kompletem dokumentacji praktyka (wypełnione dokładnie i potwierdzoone przez zakładowego opiekuna praktyki dzienniczki oraz sprawozdanie).

 

zarządzenie 144/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej, w tym organizacji praktyk zawodowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19