ukrain russian     

Uczelnia
Slider

II rok studiów - rok akademicki 2019/2020
kierunek: „filologia” studia pierwszego stopnia  
cyklu kształcenia 2018-2021

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

II ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2018- 2021)

  1. SPECJALNOŚĆ KiEMI (NAUCZYCIELSKA)

III semestr

a/-

b/wrzesień-luty

a/-

b/pedagogiczna

a/-

b/30h

 

  1. praktyka pedagogiczna (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne) dla specjalnosci KiEMI odbywa się według następującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (3)

Dla studentów I stopnia praktyka odbywa się w wymiarze 30 godzin  w szkole podstawowej.

Zaliczenie:

Zaliczenia praktyki dokonuje Menedżer kierunku na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:

- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły

- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę

 

  1. SPECJALNOŚCI FA Z JĘZYKIEM SPECJALISTYCZNYM, FA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM

 

III semestr

a/lipiec-luty

a/zawodowa

a/ 25h

 

  1. praktyka zawodowa dla specjalnosci FA z językiem specjalistycznym, FA z językiem hiszpańskim odbywa się wg następujacej instrukcji:

instrukcja do pobrania (1)

Praktyka zawodowa  to 25 h obejmujących asystowanie opiekunowi praktyk w jego codziennych, standardowych obowiązkach, uczestnictwo w powierzonych pracach w poszczególnych działach, oraz samodzielne wykonywanie powierzonych zadań związanych zwłaszcza z wykorzystaniem języka obcego kierunkowego i/lub drugiego do zadań realizowanych w danym zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  informacyjnych i/lub wiedzy merytorycznej z zakresu  specjalności.

      

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

  • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk (po każdym semestrze praktyk)
  • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)