ukrain russian     

Uczelnia
Slider

IV rok (I SUM) - rok akademicki 2019/2020
kierunek: „filologia” studia drugiego stopnia
cyklu kształcenia 2019-2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

I ROK SUM (CYKL KSZTAŁCENIA 2019- 2021)

I semestr

a/-

b/październik-luty

a/-

b/niepedagogiczna-tłumaczenia

c/pedagogiczna-przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

a/-

b/30h

 

c/30h

 

  1. PRAKTYKA NIEPEDAGOGICZNA- TŁUMACZENIA dotyczy studentów specjalizacji translacja i odbywa się wg. nastepujących instrukcji:

instrukcja do pobrania FA (7)

I SEMESTR – 30h FA

  • tłumaczenia samodzielnego pod nadzorem wykładowcy przedmiotu z modułu kształcenia specjalizacyjnego, eseju z projektu międzynarodowego, w którym bierze udział Uczelnia – tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (20 h)
  • tłumaczenia ustnego w ramach programu „Buddies” – asystowanie studentom zagranicznym (10 h)

 

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien:

  • przedstawić dziennik praktyk z potwierdzeniem udziału w warsztatach, konsultacji z wykładowcami, udziału w tłumaczeniu ustnym
  • dostarczyć przetłumaczone dokumenty oraz systematycznie gromadzić wszystkie przetłumaczone prace w postaci portfolio
  1. PRAKTYKA PEDAGOGICZNA (PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICNO-PEDAGOGICZNE) dotyczy studentów specjalizacji dydaktyka i odbywa się wg nastepujacej instrukcji:

instrukcja do pobrania (9)

 

I SEMESTR 30h obserwacji

Zaliczenie:

Zaliczenia praktyki dokonuje Menedżer kierunku na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:

- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły (I, II rok)

- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę (I, II rok)