ukrain russian     

Uczelnia
Slider

I rok studiów - rok akademicki 2019/2020

kierunek: „filologia” studia pierwszego stopnia
specjalności: wybór specjalności w III semestrze
cyklu kształcenia 2019-2022

łącznie w całym cyklu: 720h (w tym 120h wprowadzenia do praktyk): 450h zawodowej kierunkowej + 150h specjalnościowej/pedagogicznej

Zestawienie godzin praktyk (specjalności nienauczycielskie)

 Rok studiów

Semestr

Miesiące realizacji praktyki

Rodzaj praktyki/nazwa

Liczba godzin praktyki

1

2

3

4

5

I rok studiów

I semestr*

a/-

a/-

a/-

 

II semestr

a/-

a/-

a/-

II rok studiów

III semestr

a/lipiec-luty

b/lipiec-luty

a/zawodowa

b/specjalnościowa

a/-

b/30h

 

IV semestr

a/ luty-sierpień

b/luty-sierpień

a/zawodowa

b/specjalnościowa

a/180h

b/30h

III rok studiów

V semestr

a/lipiec-luty

b/lipiec-luty

a/zawodowa

b/specjalnościowa

a/180h

b/30h

 

VI semestr

a/luty-czerwiec

b/luty-czerwiec

a/zawodowa

b/specjalnościowa

a/ 90h

b/60h

 

Zestawienie godzin praktyk (specjalność nauczycielska)

Rok studiów

Semestr

Miesiące realizacji praktyki

Rodzaj praktyki/nazwa

Liczba godzin praktyki

1

2

3

4

5

I rok studiów*

I semestr*

a/-

b/-

a/-

b/-

a/-

b/-

II semestr

a/ -

b/-

a/-

b/-

a/-

b/-

II rok studiów

III semestr

a/-

b/wrzesień-luty

a/-

b/pedagogiczna

a/-

b/30h

IV semestr

a/ luty-sierpień

b/luty-czerwiec

a/zawodowa

b/pedagogiczna

a/180h

b/30h

III rok studiów

V semestr

a/lipiec-luty

b/wrzesień-luty

a/zawodowa

b/pedagogiczna

a/180h

b/30h

VI semestr

a/luty-czerwiec

b/luty-czerwiec

a/zawodowa

b/pedagogiczna

a/ 90h

b/ 60h