ukrain russian     

Slider

Zgłoszenia osobiste lub listowne należy kierować na adres: PWSZ w Koninie, studia podyplomowe, ul. Przyjaźni 1 (pokój 213), 62-510 Konin (poniedziałek-piątek, godz. 10:00-14:00).

Zgłoszenie na studia podyplomowe powinno zawierać:


Numer konta bankowego:
  • studia podyplomowe: SANTANDER  Bank Polska S.A. 3  w Koninie 12 1500 1461 1214 6002 7599 0000