ukrain russian     

Slider

Studia stacjonarne

Gospodarka i administracja publiczna I rok - od 08.06.2020

 

Gospodarka i administracja publiczna ROK I SEMESTR II STUDIA MAGISTERSKIE

Studia niestacjonarne

Gospodarka i administracja publiczna SEMESTR LETNI - STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Od maja zajęcia praktyczne dla studiów niestacjonarnych odbywać się będą zdalnie!

Gospodarka i administracja publiczna - SEMESTR LETNI - ZDALNE

Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020