ukrain russian     

Slider

Koronawirus

W związku z nasilającym się zagrożeniem zakażeniem koronawirusem w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów, podjąłem decyzję o wdrożeniu dalszych działań profilaktycznych. Najważniejsze z nich to: 1) zawieszenie posiedzeń organów kolegialnych (Senatu, Rady Uczelni) oraz gremiów i ciał kolegialnych działających na podstawie statutu PWSZ w Koninie oraz innych...

W związku z nasilającym się zagrożeniem zakażeniem koronawirusem w Polsce, podjąłem jednak decyzję o ZAWIESZENIU do 25 marca 2020 r. wyjazdów służbowych, udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych, mobilności międzynarodowej pracowników, studentów i gości. Zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań związanych z zapobieganiem...

W związku z rosnącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem w Polsce, podjąłem decyzję o wdrożeniu następujących działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w Uczelni: 1) zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych (w tym egzaminów) prowadzonych w Uczelni na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w okresie od 11 marca 2020 r. do 25 marca 2020r.; ...

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Zapobiegaj zakażeniu stosując poniższe zasady, a w razie wystąpienia niepokojących objawów powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie – tel....

W związku z rozprzestrzenianiem się na świecie koronawirusa, od środy 11 marca, zawiesza się zajęcia dydaktyczne – taką decyzję podjął rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prof. Mirosław Pawlak. Dalsze decyzje zapadną jutro. Informacje będą przekazywane na bieżąco. ...