ukrain russian     

Slider

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego SS:

-  część ustna odbywa się w Microsoft 365 Office Teams z wykorzystaniem kamerek - 7 września godz. 9.00 – komisja egzaminacyjna mgr Sylwia Maciejewska, mgr Katarzyna Krakowian-Płoszka;

- część pisemna8 września godz. 9.00 (informacja dotycząca nr sali  pojawi się w późniejszym terminie)– komisja egzaminacyjna mgr Elżbieta Soboń-Paś, mgr Natalia Dolańska.

 

Letnia sesja egzaminacyjna 2019/2020 - harmonogram

 

Plan, praktyka zawodowa II roku pielęgniarstwa 

 

Lektorat wyrównawczy oraz dyżur mgr E. Soboń-Paś do piątku tj. 13 marca br. zostały odwołane.

 

Lektorat wyrównawczy z mgr A. Borowiak, który odbywa się we wtorki (17.50-19.20, s. 22) odbędzie się wyjątkowo 12 marca (czwartek) 13.30-15.00, s. 48 (ul. Popiełuszki).

 

W dniu 9.03.2020 r. o godz. 10:00 w sali 1 odbędzie się spotkanie Starostów I, II i III roku z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Obecność obowiązkowa.

 

Szkoła Językowa PWSZ w Koninie zaprasza studentów do udziału w lektoratach wyrównawczych:

mgr Agnieszka Borowiak          

          wtorek, godz. 17.50 - 19.20, ul.Popiełuszki 4, sala nr 22

mgr Jolanta Łaniecka (dwie grupy)

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 211

          piątek, godz. 13.05 - 14.35, ul.Przyjaźni 1, sala 211

mgr Adriana Pietras (dwie grupy)

          wtorek, godz. 17.00 - 18.30, ul. Przyjaźni 1, sala 305

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 305

mgr Elżbieta Soboń - Paś

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 113

 

Plan, zajęcia praktyczne II rok semestr IV

Plan, zajęcia praktyczne / praktyka zawodowa III rok semestr VI

W dniach 17-21.02.2020 r. zajęcia z mgr E. Wojskunowicz nie odbędą się z powodu choroby Wykładowcy.

 

Harmonogramy praktyk - IV i VIsemestr pielęgniarstwa

Plan, praktyka zawodowa III roku pielęgniarstwa

Plan, praktyka zawodowa II roku pielęgniarstwa

Zajęcia praktyczne - promocja zdrowia I rok pielęgniarstwo