ukrain russian     

Slider

Aktualizacja TERMINU EGZAMINU z języka angielskiego dla studentów 2 roku studiów pierwszego stopnia 

Egzamin z języka angielskiego

Zagadnienia na egzamin ustny z języka angielskiego

 

 

 

 

I rok Logistyki - w dn. 17.06.2020 zajęcia z makroekonomii dla obu grup z dr. M. Łażewskim zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym - informacja o dacie zajęć będzie zaieszczona na planie zajęć.

 

 

W dniach od 9 do 13 marca 2020 wszystkie zajęcia JA z Panią mgr E.Soboń-Paś zostają odwołane (w tym lektoraty obowiązkowe, lektorat wyrównawczy oraz dyżur),

 

III rok Logistyka - w dn. 3-4 marca 2020 wszystkie zajęcia z mgr Karoliną Jóźwiak-Rosińską zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

 

I rok Logistyka -  w dniach 03-12.03.2020 r. wszystkie zajęcia z mgr Moniką Dzikowską zostają odwołane.

 

II rok Logistyki - seminarium dyplomowe z dr. W. Gulczyńskim w dn. 03.03.2020 nie odbędzie się. Seminarium to zostanie odrobione w dn. 10.03.2020 o godz. 14.00-14.45 (tego dnia odbędzie się seminarium dwugodzinne w godz. 13.15-14.45).

 

I rok Logistyka - wszyscy studenci I roku, którzy nie byli na wykładzie z Pierwszej pomocy przedmedycznej, mają jeszcze możliwość uczestniczenia w ww. wykładach na innych kierunkach w dniach 13.03.2020 i 27.03.2020 r. godz. 18.20 – 20.10 sala 50 ul. Popiełuszki 4.

 

II rok Logistyki - w dn.06.03.2020 zajęcia języka angielskiego z mgr Sylwią Maciejewską zostają odwołane. Zajęcia odrabiane są w dn. 27.02.2020 w godz. 11.30-13.00 w sali 308.

 

Lektoraty wyrównawcze

Zapraszamy studentów 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia do udziału w lektoratach wyrównawczych z języka angielskiego.

          Zajęcia odbywają się w terminach:

mgr Agnieszka Borowiak          

          wtorek, godz. 17.50 - 19.20, ul.Popiełuszki 4, sala nr 22 - wyjątkowo zamiast 10.03 odbędzie się 12 marca (czwartek) 13.30-15.00, s. 48 (ul. Popiełuszki).

mgr Jolanta Łaniecka (dwie grupy)

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 211

          piątek, godz. 13.05 - 14.35, ul.Przyjaźni 1, sala 211

mgr Adriana Pietras (dwie grupy)

          wtorek, godz. 17.00 - 18.30, ul. Przyjaźni 1, sala 305

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 305

mgr Elżbieta Soboń - Paś

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 113

 

 

III rok Logistyka - seminarium z dr. S. Ejdysem z dnia 27 lutego zostało przełożone na piątek 28 lutego, w godz. 9:45-11:15, sala 17t (ul. Wyszyńskiego 35).

 

II rok Logistyki studia stacjonarne - w dniach  27-28.02.2020 (czwartek - piątek) wszystkie zajęcia z mgr E. Soboń-Paś zostają odwołane.

 

I rok Logistyki studia stacjonarne - wykład ze statystyki opisowej w dn. 5 marca 2020 (czwartek) nie obdędzie się. Wykład ten zostanie odrobiony w dn. 18 marca 2020 (środa) w godz. 17.00-18.30 w sali 3b.

 

III rok Logistyki - seminarium dyplomowe z dr. R. Rogaczewskim za dzień 12.05.2020 zostanie ODROBIONE w dn. 03.03.2020, godz. 8.00-9.30, sala 320.

 

III rok Logistyki (grupa LiOP) - zajęcia z przedmiotu "systemy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwami" z dr. R. Rogaczewskim odrabiane za dzień 11.05.2020 zostaną ODROBIONE w dn. 03.03.2020, godz. 11.30-13.00, sala 10.

 

III rok Logistyki, LHiS - we wtorek 25.02.2020 zajęcia z przedmiotu „obsługa celna w przepływie towarów” z p. J. Wyrwą zostały odwołane.

 

W środę, 26 lutego 2020 r. wszystkie zajęcia z dr. A. Warteckim (logistyka dystrybucji, strategie logistyczne oraz logistyka dystrybucji) zostają odwołane.

 

I rok Logistyki - ZALICZENIE KOMISYJNE  z podstaw zarządzania i marketingu odbędzie się w poniedziałek 2 marca 2020 o godz. 17.00, sala 207.

 

W dniach 5 i 6 marca 2020r. wszystkie zajęcia z dr. Marcinem Hundertem zostają ODWOŁANE. Zajęcia te zostaną odrobione w terminie późniejszym ustalonym z wykładowcą.Wykład ze statystyki opisowej zostanie odrobiony w dn. 18.03.2020r. w godz. 17.00-18.00 s.3b.

 

I rok studia stacjonarne i niestacjonarne - EGZAMIN KOMISYJNY z MATEMATYKI odbędzie się w piątek 28 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali 5b.

 

I rok Logistyki studia stacjonarne i niestacjonarne - ZALICZENIE KOMISYJNE  z matematyki odbędzie się we wtorek 25 lutego 2020 o godz. 16.00 w sali 109.

 

III rok Logistyki studia stacjonarne - seminarium dyplomowe z dr. S. Ejdysem z dn. 20.02 nie odbędzie się i zostanie odrobione w dn. 25.02.2020 w godz. 12:00-13:30, sala 105t (Wyszyńskiego 35).

II rok Logistyki studia stacjonarne - wykład z Infrastruktury logistycznej z dr. S. Ejdysem w dn. 21.02.2020 nie odbędzie się. Wykład zostanie odrobiony w dn. 25.02.2020 w godz. 17:00-17:45, Sala 3b.

II rok Logistyki studia stacjonarne - ćwiczenia z Infrastruktury logistycznej z dr. S. Ejdysem w dn. 21.02.2020 (grupa TNP) nie odbędą się. Zajęcia te zostaną odrobione w dn. 25.02.2020 w godz. 13:30-15:00, Sala 305.

______________________________________________________________________________________

W dniu 10.02.2020 dyżur mgr A. Borowiak zostaje odwołany.

 

I rok Logistyki studia niestacjonarne - zaliczenie poprawkowe z języka angielskiego z mgr. A. Kujawskim odbędzie się w czwartek 13.02.2020 o godz. 12.00 w sali 103b.

 

I rok Logistyki studia niestacjonarne - poprawkowe zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu podstawy zarządzania i marketingu odbędzie się w sobotę 01.02.2020, godzina: 11:30 do 13:30.   

 

III rok Logistyki - seminarium z dr. S. Ejdysem w dn. 23.01.2020 nie odbędą się i zostaną odrobione w dniu 27.01.2020 r. w godz. 14:15 - 15:45 w sali 17 t.

 

III rok Logistyki studia stacjonarne - seminarium dyplomowe  dr. R. Rogaczewskim w dniu 24.01.2020 nie odbędzie się. Zostanie ono odrobione w dniu 27.01.2020 r. w godz. 8.00-9.30, sala 107T

 

I rok Logistyki studia stacjonarne i niestacjonarne - zaliczenia poprawkowe zajęć praktycznych z "matematyki" z odbędą się w następujących terminach:

- I rok Logistyki SS - 6.02.2020, godz. 15.00-16.30, sala 211

- I rok Logistyki SN - 6.02.2020, godz. 16.30-18.00, sala 211

 

I rok Logistyka - w poniedziałek 27 stycznia br. wykład z "mikroekonomii" z dr A. Waligórską-Kotfas zostaje przeniesiony do Auli.

 

I rok Logistyka - we wtorek 21 stycznia br. wykład z "podstaw zarządzania i marketingu" z dr A. Szymankowską zostaje przeniesiony do Auli.

 

III rok Logistyki - w piątek 17 stycznia seminarium dyplomowe z dr. R. Rogaczewskim rozpocznie się od godz. 17.35, sala pozostaje bez zmian.

 

II i III rok Logistyki studia stacjonarne - zajęcia z dr. S. Ejdysem w dniu 20 stycznia nie odbędą się i zostaną odrobione w piątek 17 stycznia według następującego harmonogramu:

- II rok (grupa I) godz. 13.15-14.00 "zarządzanie transportem", s. 204

- II rok (grupa II) godz. 14.00-14.45 "zarządzanie transportem", s. 204

- III rok godz. 14.45-17.00 "systemy i infrastruktura transportu", s.204

 

 

III rok Logistyki - seminarium z dr. S. Ejdysem w dn. 10.01.2020 nie odbędą się i zostaną odrobione w dniu 27.01.2020 r. w godz. 12:45-14:15 w sali 17 t.

 

II rok Logistyki studia stacjonarne i niestacjonarne - najpóźniej do 25 stycznia 2020 konieczne jest złożenie przez każdego studenta II roku deklaracji o wyborze specjalności studiów. Deklaracje nalezy pobrać z pliku zamieszczonego w poniższym linku i wypelnione złożyć w Dziekanacie Nauk Ekonomicznych i Technicznych pokój nr 6 ul. Przyjaźni 1. Wybrać można jedną z oferowanych czetrech specjalności, aczkolwiek uruchomienie danej specjalności uzależnieone jest od zgłoszenia się wystarczającej liczby studentów. Na kierunku oferowane są następujące specjalności (opisy w linkach):

1. logistyka handlu i spedycja

2. logistyka i organizacja produkcji

3. logistyka magazynowa i ładunkoznawstwo

 

Deklaracja wyboru specjalności LOG

 

 

III rok Logistyki - seminarium z dr. S. Ejdysem w dn. 20.12.2019 nie odbędą się i zostaną odrobione w dniu 13.01.2020 r. w godz. 12:45-14:15 w sali 17 t.

 

II rokLogistyki studia stacjonarne i niestacjonarne - 14 stycznia 2020 dla SS oraz 18 stycznia dla SN odbędą się zapisy na seminaria dyplomowe dla II roku Logistyki. Proszę o zapoznanie się z tematyką i rozważenie wyboru promotora wraz z ew. opcją wyboru drugiego w sytuacji, gdy lista do danego promotora zostanie już zamknięta.

Tematyka seminariów dla studiów stacjonarnych

Tematyka seminariów dla studiów niestacjonarnych

Kolejność zapisów na seminaria - studia stacjonarne

Kolejność zapisów na seminaria - studia niestacjonarne

 

II rok Logistyki studia stacjonarne i niestacjonarne - zapraszamy trzyosobowe reprezentacje grup lektoratowych studentów II roku na zebranie dotyczące egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2, które odbędzie się w piątek, 20 grudnia o godzinie 9.00 w sali 3B przy ul. Przyjaźni 1.

 

II rok Logistyka studia stacjonarne - we wtorek 17 grudnia br. odbęda się ćwiczenia z przedmiotu "logistyka zaopatrzenia" z dr. R. Rogaczewskim - odrabiane za 20 stycznia 2020 według następującego harmonogramu: godz. 10.30-12.00 sala 320 grupa 1 oraz 15.15-16.45 sala 103 br grupa 2.

 

III rok Logistyki - seminarium z dr. S. Ejdysem w dn. 13.12.2019 nie odbędą się i zostaną odrobione w dniu 16.12.2019 r. w godz. 12:45-14:15 w sali 17 t.

 

III rok Logistyki - w poniedziałek 16.12.br o godz. 16.40 w sali nr 10 odbędą się dodatkowe zajęcia z "Informatycznych systemów zarządzania w logistyce". Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wszystkie pozostałe zajęcia ujęte w planie zajęć odbędą się normalnie.

 

II rok Logistyki studia stacjonarne - zajęcia dla II grupy w godz. 13.30-15.00 z przedmiotu "logistyka zaopatrzenia" w poniedziałek 9 grudnia nie odbędą się. Pozostałe zajęcia, w tym dla grupy 1 odbędą się zgodnie z planem (nie zostały odwołane).

 

III rok Logistyki - seminarium z dr. S. Ejdysem w dn. 06.12.2019 nie odbędą się i zostaną odrobione w dniu 9.12.2019 r. w godz. 12:45-14:15 w sali 17 t. 

 

I rok LOG SS - w dniu 12.12.2019 (czwartek) w godz. 11.30-13.00 w sali 207 odbędą się ćwiczenia dla II grupy z przedmiotu "podstawy zarządzania i marketingu" odrabiane za 18 grudnia br. (18.12 - zajęć tych nie będzie), natomiast w godz. 13.15-14.45 zajęcia dla grupy II (zamiast 18.12).

 

II rok LOG - zajęcia języka angielskiego z dnia 05.12 z mgr E. Soboń-Paś zostaną odrobione w dn. 12.12.2019 r. w godz. 11.15-12.45.

 

III rok Logistyki - seminarium z dr. Robertem Rogaczewskim - w poniedziałek 02.12.2019 r. w godz. 8.00-9.30w sali 109T odbędzie się seminarium dyplomowe odrabiane za dzień 13 grudnia br.

 

III rok Logistyki studia stacjonarne - seminarium dyplomowe z dr. S. Ejdysem w dn. 29.11.2019 nie odbędzie się. Zostało przełożone na dzień 02.12.2019 r. w godz. 12:45-14:15 w sali 17 t.

 

II rok Logistyki studia stacjonarne - w dn. 26.11.2019 wykład (tylko) z "logistyki produkcji" z dr. W. Gulczyńskim zostaje z przyczyn losowych odwołany. Ćwiczenia dla grupy 2 odbędą się w tym dniu zgodnie z planem.

 

I rok Logistyki studia stacjonarne - odrabiane zajęcia z siłowni z dr. J. Jaroszewskim (za 27.01.2020) odbędą się w czwartek 28.11.2019 o godz. 11.00 (siłownia).

 

I rok Logistyki studia stacjonarne - w dn. 26 i 27 listopada br. zajęcia z Technologii informacyjnych z mgr. Adamam Mazgajczykiem zostają odwołane. Zajęcia będą odrobione w terminie późniejszym uzgodnionym z wykładowcą.

 

I rok Logistyki SS - w dniach 13-15.11.2019 r. zajęcia z "Prawa..." z dr Hanną Krajewską zostają odwołane.

 

III rok Logistyki - seminarium dyplomowe z dr. S. Ejdysem w dniu 08.11.2019 nie odbędzie się. Seminarium zostanie odrobione w dn. 18.11.2019 (poniedzialek) w godz. 12.45-14.15 w s. 17t.

 

W dniu 20.11.2019 wszystkie zajęcia na II roku logistyki z dr Anną Lewandowską-Ciszek zostają odwołane.

 

W dniu 06.11.2019 r. wykład z dr H. Krajewską dla I roku Logistyki z przedmiotu "Prawo w tym ochrona własności intelektualnej" zostaje odwołany. Zajęcia te zostaną odrobione w formie przedłużenia wykładów do 60 minut w dniach:13.11, 27.11 oraz 11.12.

 

Zajęcia z języka angielskiego z mgr Elżbietą Soboń-Paś zostają odwołane do końca bieżącego tygodnia (do 08.11.2019 r.).

 

I rok Logistyki SS - zajęcia z "technologii informatycznej" z mgr A. Mazgajczykiem z dn. 5 listopada br. zostały przełożone na 12 listopada na godz. 11.30 w CKZ.

 

I rok Logistyki studia stacjonarne - w środę 6 listopada br. wykład z przedmiotu "podstawy logistyki i zarządzanie łańcuchem dostaw" rozpocznie się wyjątkowo wcześniej, tj. o godz. 8.00 w sali 3b.

 

Seminarium dyplomowe dla III roku Logistyki z dr. R. Rogaczewskm z dnia22.11.2019 r. zostanie odpracowane w dn. 22.10.2019 r. w godz. 14.30-16.00, sala 2b.

 

W dniach 22-23.10.2019 r. wszystkie zajęcia z dr. Szymonem Zimniewiczem zostają odwołane.

 

W dniach 22-25 października w 2019r. wszystkie zajęcia z Panią mgr A. Matybą zostały odwołane.

 

Zaliczenie warunkowe laboratoriów ze statystyki opisowej odbędzie się 14 października br. (poniedziałek) o godz. 17:00 (sala nr 10).