ukrain russian     

Slider

 

Uwaga:

Aktualizacja PLANU ZAJĘĆ (zakładka Plany zajęć)

 

Aktualizacja TERMINU EGZAMINU z języka angielskiego dla studentów 2 roku studiów pierwszego stopnia 

Egzamin z języka angielskiego