ukrain russian     

Slider

Procedury dotyczące realizacji praktyk zawodowych na kierunku: Gospodarka i administracja publiczna z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


W czwartek 12.03.2020 zajęcia z "Prawa i postępowania administracyjnego" oraz "Organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego" z mgr. M. Zawidzkim zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

 

W środę 11.03.2020 r. odbędą się zajęcia z Ekonomii matematycznej z dr. M. Łażewskim w godz. 9.45-11.15, w sali 102b.

 

W dniu 03.03.2020 (wtorek) zajęcia z przedmiotu "Gospodarowanie kapitałem ludzkim" z dr A. Szymankowską zostają odwołane. Zajęcia te zostaną odrobione w dn. 16.03.2020 w godz. 9.45-11.15, sala 302.

 

We wtorek 03.03.2020 wykład z dr. Waldemarem Gulczyńskim "Gospodarka komunalna / Gospodarowanie przestrzenią i infrastrukturą publiczną" zostaje odwołany. Wykład zostanieodrobiony w terminie późniejszym ustalonym z wykładowcą.

 

Lektoraty wyrównawcze

Zapraszamy studentów 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia do udziału w lektoratach wyrównawczych z języka angielskiego.

          Zajęcia odbywają się w terminach:

mgr Agnieszka Borowiak          

          wtorek, godz. 17.50 - 19.20, ul.Popiełuszki 4, sala nr 22 - wyjątkowo zamiast 10.03 odbędzie się 12 marca (czwartek) 13.30-15.00, s. 48 (ul. Popiełuszki).

mgr Jolanta Łaniecka (dwie grupy)

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 211

          piątek, godz. 13.05 - 14.35, ul.Przyjaźni 1, sala 211

mgr Adriana Pietras (dwie grupy)

          wtorek, godz. 17.00 - 18.30, ul. Przyjaźni 1, sala 305

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 305

mgr Elżbieta Soboń - Paś

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 113

 

I rok Gospodarka i administracja publiczna studia stacjonarne i niestacjonarne - najpóźniej do 1 marca 2020 konieczne jest złożenie przez każdego studenta I roku deklaracji o wyborze specjalności studiów. Deklaracje należy pobrać z pliku zamieszczonego w poniższym linku i wypelnione złożyć w Dziekanacie Nauk Ekonomicznych i Technicznych pokój nr 6 ul. Przyjaźni 1. Wybrać można jedną z oferowanych dwóch specjalności, aczkolwiek uruchomienie danej specjalności uzależnieone jest od zgłoszenia się wystarczającej liczby studentów. Na kierunku oferowane są następujące specjalności (opisy w linkach):

1. rachunkowość i finanse publiczne

2. administracja i zarządzanie kryzysowe

Deklaracja wyboru specjalności GAP

 

 

W piatek 20.12.2019 seminarium dyplomowe z prof. Danutą Plecką zostaje odwołane. Seminarium zostanie odrobione w dniu 10 stycznia 2020 w godz. 9.45-11.15 w s.320.