ukrain russian     

Uczelnia
Slider

I rok Gospodarka i administracja publiczna studia stacjonarne i niestacjonarne - najpóźniej do 1 marca 2020 konieczne jest złożenie przez każdego studenta I roku deklaracji o wyborze specjalności studiów. Deklaracje należy pobrać z pliku zamieszczonego w poniższym linku i wypelnione złożyć w Dziekanacie Nauk Ekonomicznych i Technicznych pokój nr 6 ul. Przyjaźni 1. Wybrać można jedną z oferowanych dwóch specjalności, aczkolwiek uruchomienie danej specjalności uzależnieone jest od zgłoszenia się wystarczającej liczby studentów. Na kierunku oferowane są następujące specjalności (opisy w linkach):

1. rachunkowość i finanse publiczne

2. administracja i zarządzanie kryzysowe

Deklaracja wyboru specjalności GAP

 

 

W piatek 20.12.2019 seminarium dyplomowe z prof. Danutą Plecką zostaje odwołane. Seminarium zostanie odrobione w dniu 10 stycznia 2020 w godz. 9.45-11.15 w s.320.