ukrain russian     

Slider

Drodzy Studenci,

uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Rektora pierwszy termin złożenia prac dyplomowych został w tym roku  uwagi na pandemię ustalony na 30 czerwca 2020. Jest to termin nieprzekraczalny, również ze względu procedurę sprawdzenia pracy  w systemie antyplagiatowym, proces dyplomowania i na zaplanowany harmonogram egzaminów dyplomowych. Państwo Studenci, którzy umieszczą prace dyplomowe w systemie po 30 czerwca,  tj. w terminie  1.07.2020-31.08.2020 będą mieli egzamin dyplomowy w sesji jesiennej, we wrześniu br.


Drodzy studenci
1. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp. dziekanat: 63 249-72-42;
    sekretariat: 63 249-72-40; praktyki – 63 249-72-33.

2. Student na terenie Uczelni oraz wchodząc do biur jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży, maseczki lub przyłbicy.

3. Do dziekanatu student przychodzi w maseczce z własnym długopisem.


Szanowni Studenci,

poniżej przesyłam artykuł dotyczący ważności legitymacji, który jest dostępny na stronach https://www.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

Po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.


Szanowni Państwo, Drodzy studenci

wstępnie planujemy powrót na zajęcia w budynku uczelni od 1 czerwca br., po ustaleniu nowego planu zajęć. Ćwiczenia odbywałyby się tylko w dużych salach z zachowaniem odpowiedniej odległości i zasad higieny, w blokach - w jednej sali jedna grupa.

Wykłady i seminaria do końca semestru będą prowadzone w trybie zdalnym.

Dyżury wykładowców będą odbywały się w budynku lub zdalnie.

W związku ze zmianami w harmonogramie roku akademickiego:

  • Zajęcia dydaktyczne na kierunkach prowadzonych na wydziale kończą się

19 czerwca 2020 – dla studentów III roku studiów I stopnia

26 czerwca 2020- dla studentów I, II roku studiów I stopnia

  • Sesja egzaminacyjna trwa

22 czerwca-24 lipca 2020 – dla studentów III roku studiów I stopnia

29 czerwca-24 lipca 2020 – dla studentów I roku studiów I stopnia

 

  • Zaliczenia i egzaminy w sesji mogą odbywać się w trybie zdalnym,

  • Egzamin dyplomowy może odbyć się w budynku lub w trybie zdalnym.

Decyzję podejmuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności.

Termin złożenia prac dyplomowych został wydłużony

do 30 czerwca 2020 – pierwszy termin, dla studentów, którzy będą mieli egzamin w połowie lipca

do 31 sierpnia 2020 – termin (bez konieczności składania przez studenta wniosku o przedłużenie) – egzamin dyplomowy odbędzie się we wrześniu

Student, który nie złoży pracy do 31 sierpnia br., ma prawo przed 31 sierpnia br. złożyć wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy o maksymalnie miesiąc.

Tryb procedury złożenia pracy dyplomowej pozostaje bez zmian. Wydrukowaną pracę po zaakceptowaniu przez JSA i promotora student może przesłać kurierem lub pocztą, jeśli nie może złożyć jej osobiście w dziekanacie.

  • Termin rozliczenia praktyk zawodowych z uwagi na sytuację został przedłużony i ujednolicony – do 30 września 2020.

 

UWAGA !!! Studenci studiów III roku I stopnia i II roku II stopnia zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk najpóźniej 7 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.


Drodzy Studenci,

W sprawie praktyk studenckich – uprzejmie proszę Państwa o pilny kontakt z menedżerem kierunku w sprawie realizacji praktyk studenckich, jeśli powinniście Państwo rozpocząć praktykę w bieżącym semestrze i do tej pory nie złożyliście wymaganych dokumentów, tj. karty wstępnej i umowy z podmiotem, w którym praktyka powinna być realizowana.


                                                                                                        Lektoraty wyrównawcze

Zapraszamy studentów do udziału w lektoratach wyrównawczych z języka angielskiego.

          Zajęcia odbywają się w terminach:

mgr Agnieszka Borowiak          

          wtorek, godz. 17.50 - 19.20, ul.Popiełuszki 4, sala nr 22

mgr Jolanta Łaniecka (dwie grupy)

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 211

          piątek, godz. 13.05 - 14.35, ul.Przyjaźni 1, sala 211

mgr Adriana Pietras (dwie grupy)

          wtorek, godz. 17.00 - 18.30, ul. Przyjaźni 1, sala 305

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 305

mgr Elżbieta Soboń - Paś

          piątek, godz. 11.30 - 13.00, ul.Przyjaźni 1, sala 113

 


Uprzejmie o przesyłanie drogą mailową prośby o wystawienie zaświadczenia wraz z wystawionym drukiem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaświadczenia należy odebrać w pokoju nr 27.Druk