ukrain russian     

Uczelnia
Slider

Koło Naukowe Germanistów PWSZ zostało powołane w celu popularyzacji, upowszechniania i pogłębiania znajomości języka niemieckiego, kultury i literatury niemieckojęzycznej oraz przybliżania obyczajów i życia ludzi krajów niemieckiego obszaru językowego wśród członków Koła, studentów PWSZ oraz innych zainteresowanych osób. Ponadto celem działalności Koła jest rozwój naukowy jego członków oraz promowanie Wydziału Filologicznego w społeczności studenckiej i lokalnej.

 
Powyższe cele realizowane będą poprzez:
 
  • organizację spotkań, dyskusji i odczytów naukowych oraz popularnonaukowych,
  • udział i wystąpienia w seminariach i konferencjach,
  • publikowanie referatów i artykułów naukowych w czasopismach i na stronach internetowych koła,
  • spotkania z ludźmi nauki i kultury oraz innymi osobistościami życia społecznego z Polski i Niemiec,
  • współpraca z innymi organizacjami o podobnym charakterze,
  • wyjazdy szkoleniowe i kulturoznawcze,
  • prowadzenie strony internetowej i działalności wydawniczej,
  • realizację projektów celowych.