fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
Slider

Katedra Nauk Technicznych prowadzi cztery kierunki studiów pierwszego stopnia (Automatyka i Robotyka, Energetyka, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn) oraz jeden kierunek studiów drugiego stopnia (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

Kierunek Automatyka i Robotyka oferuje studentom od piątego semestru studiów wybór jednej spośród następujących specjalności:

 1. metody projektowania wirtualnego,
 2. serwisowanie i naprawa pojazdów mechanicznych.

Kierunek Energetyka oferuje studentom od piątego semestru studiów wybór jednej spośród następujących specjalności:

 1. energetyka odnawialna,
 2. informatyka w energetyce,
 3. maszyny i urządzenia energetyczne.

Kierunek Informatyka oferuje studentom od piątego semestru studiów wybór jednej spośród następujących specjalności:

 1. bezpieczeństwo sieci informatycznych,
 2. technologie internetowe i mobilne.

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn oferuje studentom od piątego semestru studiów wybór jednej spośród następujących specjalności:

 1. eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych,
 2. inżynieria wirtualna.
 3. mechatronika,
 4. metalurgia,

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oferuje studentom od trzeciego semestru studiów wybór jednej spośród następujących specjalności:

 1. przygotowanie i organizacja produkcji,
 2. transport i logistyka produkcji,
 3. zarządzanie infrastrukturą techniczną.

Uruchomienie danej specjalności studiów jest uwarunkowane zgłoszeniem się odpowiedniej liczby chętnych na daną specjalność.

 

Katedra Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie kształci studentów na wymienionych kierunkach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach inżynierskich I stopnia.

Studia I stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz energetyka studia stacjonarne trwają 3,5 roku, natomiast studia niestacjonarne 4 lata.


Studia II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne i niestacjonarne
  
Kadrę dydaktyczną wydziału stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej oraz wykładowcy związani bezpośrednio z przemysłem.