ukrain russian     

Uczelnia
Slider

W obiekcie przy ul. Przyjaźni 1 znajduje się główna siedziba uczelni, w której urzęduje rektor, prorektorzy, kanclerz, główna księgowa oraz dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych.


 

Przyjaźni 1

W obiekcie prowadzą działalność następujące Katedry:

- Katedra Nauk Ekonomicznych,

Mieszczą się tu również:

 • Biuro Kadr Płac i Stypendiów,
 • stanowisko ds. obsługi prawnej,
 • stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych,
 • stanowisko ds. bhp i ppoż,
 • Archiwum,
 • Biuro ds. Administracyjno-Gospodarczych i Obsługi Obiektów,
 • Biuro Obsługi Informatycznej.

W budynku głównym mieści się również siedziba Samorządu Studentów PWSZ w Koninie oraz biuro Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Gmach składa się z dwóch przylegających do siebie budynków: części A oraz części B.

Do dyspozycji studentów na cele naukowo-dydaktyczne oraz sportowo-rekreacyjne pozostają następujące ilości i rodzaje sal:

 • aula na 460 miejsc siedzących, wyposażona w nowoczesny, profesjonalny sprzęt multimedialny z nagłośnieniem, które umożliwiaj prowadzenie wykładów z zastosowaniem nowoczesnych form dydaktycznych.
 
 • 5 sal wykładowych na odpowiednio 100 i 112 (sala audytoryjna) miejsc oraz trzy mniejsze, które pomieszczą od 75 do 90 osób, wyposażone w sprzęt audiowizualny z nagłośnieniem,
 • 13 sal ćwiczeniowych mogących pomieścić od 15-40 studentów,
 • 3 pracownie komputerowe, w tym: dwie odpowiednio na 24 i 12 stanowisk oraz jedną na 15 stanowisk do nauczania języków obcych z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Wszystkie pracownie mają pełny dostęp do Internetu,
 • 3 sale seminaryjne na blisko 15 osób.
 

Siłownia (fitness club) i sala do aerobiku, gdzie prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz treningi sekcji specjalistycznych.
Na terenie budynku głównego uczelni studenci mają możliwość korzystania z Internetu.

W części B budynku przy ul. Przyjaźni 1 funkcjonuje również ogólnodostępny bufet Gastronomii Uczelnianej PWSZ w Koninie „Żak – Smak”.