ukrain russian     

Slider

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 • Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie  
 • Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie, Fundacja Mielnica,
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Koninie, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi-Aktywni
 • Sąd Okręgowy w Koninie
 • Sąd Rejonowy w Koninie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - Kuratorzy dla Dorosłych
 • Sąd Rejonowy w Koninie Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - Kuratorzy rodzinni
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział powiatowy w Koninie
 • Zakład Poprawczy w Witkowie, Przedszkola i szkoły podstawowe z Konina i subregionu konińskiego