ukrain russian     

Slider

W celu jak najlepszego powiązania procesu i efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi podregionu konińskiego, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. We współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władze, pracownicy i studenci poszczególnych katedr realizują wiele projektów i przedsięwzięć. Katedra Nauk Ekonomicznych na kierunku Logistyka nawiązała współpracę między innymi z następującymi jednostkami i instytucjami:

  • Logit Sp. J.,
  • DB Schenker oddz. Konin,
  • InterAbra Sp. z o.o.,
  • Konimpex sp. z o.o.,
  • Fermintrade sp. z o.o.,
  • LeroyMerlin Konin,
  • PKS Konin sp. z o.o.,
  • Wielkopolska Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Poznaniu,
  • GeoEco Sp. z o.o.
  • i in.