• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
Slider

W celu jak najlepszego powiązania procesu i efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi podregionu konińskiego, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.
We współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władze, pracownicy i studenci poszczególnych katedr realizują wiele projektów i przedsięwzięć.

Katedra Nauk Ekonomicznych na kierunku Finanse i Rachunkowość realizuje przedsięwzięcia zmierzające do popularyzowania wiedzy ekonomicznej.

Wsród Instytucji współpracujących wskazać możemy:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu,
 • Inspektorat Zakładu Ubezpieczen Społecznych w Koninie,
 • Urząd Skarbowy w Koninie,
 • Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział w Koninie,
 • Bank Spółdzielczy w Koninie,
 • Kancelaria Księgowo-Podatkowa Abacus Plus w Koninie,
 • Biuro Rachunkowe PROVENTO w Gnieźnie,
 • Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
 • Zespół Szkół Technicznych w Turku
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu
 • Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
 • Zespół Szkół im. M.Kopernika w Koninie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu