ukrain russian     

Aktualności

Laury za dyplomy

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe roku 2019/2020 rozstrzygnięty. Nagrodę rektora otrzymało 10 tegorocznych absolwentów: licencjatów, inżynierów, magistrów...

Stypendium wcale nie takie niedostępne

Około 450 wniosków o różne rodzaje stypendiów złożyli studenci wszystkich kierunków naszej uczelni. Kto jeszcze tego nie zrobił, a spełnia kryteria, niech nie...

Pozytywnie o wychowaniu fizycznym

Kierunek wychowanie fizyczne, prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, został...

Siłownia w blokach startowych

„Mens sana in corpore sano” – powiedział Juwenalis, starorzymski poeta, co oznacza mniej więcej „W zdrowym ciele zdrowy duch”, a właściwie „umysł”. Nie wiemy, czy...

Dla kandydata

Rekrutacja On-line

Dla studenta

Studiuj za granicą

Wirtualny spacer

wirtualny spacer

KORONAWIRUS kopia