fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+


Przejście z listy rezerwowej na listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu
W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu, prawo do wyjazdu nabywa pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 
Procedura odwoławcza od wyników Komisji
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji opiniującej kandydatów w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie student składa na piśmie do Przewodniczącego Komisji.