fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Wraz z wejściem w życie programu Erasmus+ zaczęło funkcjonować pojęcie „kapitał mobilności”. Co to takiego?

Erasmus+ dopuszcza wielokrotne wyjazdy na studia i praktyki. Kapitał mobilności określa, ile czasu dany stypendysta spędził na wyjeździe/wyjazdach i na jaki okres czasu może jeszcze wyjechać/nie może już wyjechać, ponieważ wyczerpał swój kapitał mobilności.

Jak wyliczyć kapitał mobilności?

1) Kapitał mobilności liczony jest na danym poziomie kształcenia i uwzględnia wcześniejsze wyjazdy realizowane w ramach programu Erasmus+, LLP-Erasmus oraz Erasmus Mundu
  • kapitał mobilności = 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
  • maksymalnie można skorzystać z 36 m-cy mobilności (12 m-cy x 3 poziomy studiów)

2) Studenci, którzy byli stypendystami programu Erasmus+
Tabela ilustruje kapitał mobilności dla studentów, którzy spędzili 5 miesięcy na stypendium:

5-miesięczny wyjazd w ramach
LLP-Erasmus
pozostały kapitał mobilności
w Erasmus +
(studia I stopnia)
pozostały kapitał mobilności
w Erasmus +
(studia II stopnia)
studia I stopnia 7 miesięcy 12 miesięcy
studia II stopnia 12 miesięcy 7 miesięcy