ukrain russian     

Slider

Specjalności:
- informatyka w energetyce,
- maszyny i urządzenia energetyczne,
- energetyka odnawialna.

Perspektywy zatrudnienia:

  • u operatorów odnawialnych źródeł (OZE),
  • w firmach i przedsiębiorstwach operujących różnymi rodzajami maszyn i urządzeń energetycznych,
  • w firmach i przedsiębiorstwach z zakresu energetyki cieplnej,
  • w firmach korzystających w różnym zakresie z rozwiązań informatycznych w sektorze energetycznym,
  • w firmach działających w obszarze projektowania, budowania i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych,
  • w firmach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych,
  • w zakładach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii.

 

Celem studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku energetyka, jest:

  • uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk technicznych w zakresie dziedzin nauk technicznych (energetyki, elektrotechniki i informatyki), ścisłych ekonomicznych i prawnych, zatem nauk tworzących podbudowę dla rozumienia istoty energetyki;
  • przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu energetyki, w tym w zakresie energetyki odnawialnej, maszyn i urządzeń energetycznych techniki cieplnej oraz informatyki w energetyce z uwzględnieniem wybranej specjalności;
  • kształtowanie wrażliwości etycznej i społecznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego, złożonego charakteru problematyki energetyki oraz potrzeby uczenia się przez całe życie,a także dbałości o rozwój osobisty.