ukrain russian     

Slider

Aktualności - Dla studenta

Drodzy Studenci, prosimy o śledzenie zmian w planach, ponieważ są one aktualizowane na bieżąco. ...

                         Zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, które od roku akademickiego 2013/2014 będą realizowane w PWSZ w Koninie przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończenie studiów pozwoli absolwentom (po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z rozdziału 8a ustawy o rachunkowości)...

Jakość merytoryczna, istotność tematu oraz nowatorski i twórczy charakter pracy dyplomowej to podstawa do zakwalifikowania jej do konkursu, który właśnie ogłosił rektor PWSZ w Koninie. Rusza już teraz i będzie się odbywał co rok. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe.   Pierwsze prace w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie...

686 absolwentów z dziewięciu kierunków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie otrzymało w ostatni weekend (22-23 czerwca) absolutoria. Prof. Mirosław Pawlak, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie podziękował wszystkim – studentom, wykładowcom, rodzicom i bliskim byłych już studentów – za zaangażowanie w naukę i pracę.   W sobotę i niedzielę aula...

Z inicjatywy absolwentów PWSZ w Koninie odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (19 października 2013 r.) W trakcie obchodów 15-lecia uczelni grupa absolwentów podjęła działania zmierzające do powstania SAiP PWSZ w Koninie. Podczas pierwszego spotkania wybrano zarząd oraz przyjęto statut stowarzyszenia. Stosowne...