ukrain russian     

Slider

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi rekrutację do dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”. Nabory dotyczą następujących form wsparcia:

- staże (dotyczą zarówno osób do 30 roku życia, jak i powyżej 30 roku życia),

- szkolenia (dotyczą zarówno osób do 30 roku życia, jak i powyżej 30 roku życia),

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotyczą zarówno osób do 30 roku życia, jak i powyżej 30 roku życia),

- bon na zasiedlenie (dotyczy tylko osób do 30 roku życia),

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (dotyczy tylko osób do 30 roku życia).

Ogłoszenia o naborach prowadzonych w ramach ww. projektów zamieszczone są na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

AM

plakat 1
plakat 2

Ogłoszenie o naborze - Staże POWER V

Ogłoszenie o naborze - Staże WRPO V