ukrain russian     

Slider

Aktualności - Dla studenta

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” to nowy program ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu dla każdej uczelni może sięgnąć 70 tys. zł. Program dla uczelnianych studenckich kół naukowych został ogłoszony 18 września tego roku. Natomiast nabór wniosków trwa tylko miesiąc – od 12 października do 13 listopada 2020...

Drodzy Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie! Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną podejmujemy starania, aby prowadzona działalność dydaktyczna w roku akademickim 2020/2021 była realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Bezpieczeństwo studentów, osób prowadzących zajęcia oraz pracowników administracji jest dla nas absolutnym priorytetem i w związku z...

Specjalna edycja Drzwi Otwartych uczelni odbyła się 16 września i miała, oczywiście, charakter zdalny. Wirtualne spotkanie z jedyną w Koninie uczelnią publiczną zastąpiło to tradycyjne ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne. Było i jest skierowane przede wszystkim do tych absolwentów, którzy jeszcze nie wybrali miejsca do studiowania. Lista proponowanych przez...

Organizacja działalności dydaktycznej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 Wykłady Wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie wykładów w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni lub asynchronicznej). Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne (ćwiczenia,...

Pani Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes fundacji PODAJ DALEJ złożyła podziękowanie w imieniu dzieci i ich rodziców absolwentom naszej uczelni. Dzięki wsparciu finansowym przekazanym podczas tegorocznych Absolutoriów zorganizowane zostały kolonie letnie dla Małych Odkrywców.   Cieszymy się, że nasi absolwenci przyczynili się do spełnienia marzeń podopiecznych Fundacji PODAJ DALEJ. ...