ukrain russian     

Slider


ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


   W N I O S K I

   Oświadczenie o dochodzie


 


 

 


Listowniki dla poszczególnych jednostek:
 1. Rektor
 2. Rektor II
 3. Rektor wersja angielska
 4. Prorektor
 5. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 6. Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 7. Wydział Nauk o Zdrowiu
 8. Kanclerz
 9. Ogólny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 10. Ogólny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - wersja angielska
 11. Przewodniczący Rady Uczelni

 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH


Zarządzenie nr 70/2014 w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników PWSZ w Koninie

Zarządzenie nr 81/2016 zmieniajace zarzadzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników PWSZ w Koninie zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 130/2019 w sprawie ustalenia aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w zarządzeniu nr 70/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 września 2014 r. oraz wprowadzenia zmiany w tym zarządzeniuGROMADZENIE DANYCH O DOROBKU I DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ


Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie

Zarządzenie nr 143/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie oraz ustalenie aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w tym zarządzeniu
KODEKS ETYKI

Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie