ukrain russian     

Slider

2020

Decyzja Nr  1/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego HKF

Decyzja Nr  2/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego MWF

Decyzja Nr  3/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego PD

Decyzja Nr  4/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego HKF

Decyzja Nr  5/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzmainu komisyjnego PCh

Decyzja Nr  6/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego PD

Decyzja Nr  7/2020 w sprawie umożliwienia realizacji studenckich praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglość oraz powołania kierunkowych zespołów ds. praktyk zawodowych na kierunkach funkcjonujących w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu

Decyzja Nr  8/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - kier. dietetyka

Decyzja Nr  9/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - kier. wychowanie fizyczne

Decyzja Nr 10/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - kier. zdrowie publiczne

Decyzja Nr 11/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - kier. zdrowie publiczne

2019

Decyzja Nr 1/2019 w sprawie wykazu członków Kolegium Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2019/2020

Decyzja Nr 2/2019 w sprawie regulaminów studenckich praktyk zawodowych na kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu

     Załącznik Nr 1 Kierunkowy Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych DIETETYKA

     Załącznik Nr 2 Kierunkowy Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych KOSMETOLOGIA

     Załącznik Nr 3 Kierunkowy Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych PIELĘGNIARSTWO

     Załącznik Nr 4 Kierunkowy Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych WYCHOWANIE FIZYCZNE

     Załącznik Nr 5 Kierunkowy Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych ZDROWIE PUBLICZNE