fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

DAAD:
 • jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców;
 • jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych;
 • wspiera internacjonalizację niemieckich szkół wyższyc;
 • wspiera rozwój germanistyki i nauczanie języka niemieckiego za granicą;
 • utrzymuje sieć przedstawicielstw rozmieszczonych na całym świecie, docentów i stowarzyszeń byłych stypendystów oraz informuje i doradza na miejscu w danym regionie;
 • wspiera kraje rozwijające się w kształtowaniu szkolnictwa wyższego;
 • jest organizacją pośredniczącą w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Republiki Federalnej Niemiec.

DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych założonym w 1925 roku i ponownie powołanym do życia w 1950 roku. Centralna siedziba DAAD mieści się w Bonn, natomiast na całym świecie działa szereg przedstawicielstw i Centrów Informacyjnych DAAD.
Głównym zadaniem DAAD jest internacjonalizacja niemieckich uczelni i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej.
Dzieje się to poprzez:
• informowanie o niemieckim systemie szkolnictwa wyższego oraz o organizacjach badawczych,
• informowanie o możliwościach kształcenia w Republice Federalnej Niemiec,
• finansowe wsparcie studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców – zarówno Niemców jak
i obcokrajowców – w ramach programów stypendialnych.
DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i długoterminowe, finansuje podróże grupowe i oddelegowanie niemieckich naukowców, docentów i lektorów na zagraniczne uczelnie. Znaczne środki finansowe przeznaczone są na współpracę między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami w ramach określonych projektów, na programy wspierające umiędzynarodowienie niemieckich uczelni, a także na finansowanie powiązanych z Niemcami kierunków studiów, centrów i szkół wyższych za granicą.
Wyboru stypendystów i zasługujących na wsparcie projektów dokonują komisje kwalifikacyjne (ponad 90), w których pracuje honorowo około 570 niemieckich i zagranicznych nauczycieli akademickich. Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie istnieje od 1997 roku. Zgodnie z ww. założeniami pośredniczymy w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich kontaktów między polskimi i niemieckimi uczelniami oraz informujemy, zarówno Polaków jak i Niemców, odpowiednio o możliwościach studiowania i prowadzenia badań naukowych w Niemczech czy w Polsce, a także o stypendiach DAAD. Opiekujemy się również lektorami DAAD na polskich uczelniach i utrzymujemy ścisłe kontakty z byłymi polskimi stypendystami DAAD.

(http://www.daad.pl
Broszura: Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2014/2015)