ukrain russian     

Slider

Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie obejmuje patronatem uczniów klas o profilu medycznym i psychologicznym, a opieką naukowo-merytoryczną nauczycieli biologii i chemii z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Porozumienie w tej sprawie prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, i Elżbieta Świder, dyrektor I Liceum, podpisali 30 października 2019 r.

Patronat ma umożliwić młodzieży pogłębienie zainteresowań związanych z takimi kierunkami studiów jak dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne. Służyć ma temu udział w wykładach, warsztatach metodycznych i konferencjach organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu, a także bliższy kontakt z jego kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami. Szczegółowy program współpracy będzie na bieżąco ustalany z dziekanem Wydziału. Porozumienie zawarto na czas określony – do 30 czerwca 2023 r.

aria

IMG_3069
IMG_3070
IMG_3073
IMG_3074