ukrain russian     

Uczelnia
Slider

Aktualności - Wydział Nauk o Zdrowiu

126 studentów otrzymało stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020. Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych przez rektora prof. Mirosława Pawlaka odbyła się 26 listopada 2019 r. w sali im. prof. Antoniego Sobczaka. Stypendia otrzymało dziewięć procent studentów na 17 kierunkach, którzy uzyskali za poprzedni rok akademicki wysoką średnią ocen oraz wykazali się osiągnięciami...

Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie obejmuje patronatem uczniów klas o profilu medycznym i psychologicznym, a opieką naukowo-merytoryczną nauczycieli biologii i chemii z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Porozumienie w tej sprawie prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, i Elżbieta...

19 października br. odbyła się wycieczka integracyjna dla studentów z zagranicy, którzy przyjechali na studia do PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus +. W wycieczce wzięli udział studenci z Turcji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii, którzy przyjechali z 18 zagranicznych uczelni.  Studenci z zagranicy wraz z koordynatorami zwiedzili Konin i...

Dziesiątą edycję projektu organizują: Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w...

PWSZ w Koninie, Miasto Konin oraz Konińska Izba Gospodarcza, przy współpracy z lokalnymi instytucjami i firmami, przygotowały już VII edycję  programu edukacyjnego w zakresie młodej przedsiębiorczości. Celem projektu jest zorganizowanie szkoleń i wizyt studyjnych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.   Tytuł projektu: Akademia Młodej Przedsiębiorczości...