ukrain russian     

Slider

12 grudnia 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbył się Konkurs Wiedzy z Rachunkowości i Finansów dla uczniów szkół średnich.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów z następujących Szkół średnich: Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Zespoły prezentowały tematy objęte zakresem Konkursu, były to między innymi: Zobowiązania pracodawcy na rzecz FGŚP i FP. Wskaźnik rentowności i sprzedaży, Wielkość i rozkład zobowiązań pracodawców i pracowników na ubezpieczenia społeczne. Wskaźniki rotacji należności, Inne wartości niematerialne i prawne - wycena, ewidencja, inwentaryzacja, prezentacja w bilansie. Wskaźnik obrotowości aktywów, Środki trwale - wycena, ewidencja, prezentacja w bilansie. Złota zasada finansowa i inne. 

Komisja Konkursowa w składzie Sz. P. Kazimierz Zając – Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Koninie, dr. Małgorzata Cieciura- Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Sz. P. Przemysław Jóźwiak- Prezes Banku Spółdzielczego w Koninie, oraz Sz. P. Arleta Czajkowska- reprezentująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koninie - wytypowała następujących Laureatów Konkursu:

I miejsce zajął Zespół reprezentujący Szkołę: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w składzie:
1. Wiktoria Kowalska,
2. Martyna Anna Waszak,
3. Martyna Zelewska


II miejsce zajął Zespół reprezentujący Szkołę: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu ( Grupa II) w składzie:
1. Hubert Żurawski
2. Tomasz Bergandy
3. Aleksandra Dopierała


III miejsce zajął Zespół reprezentujący Szkołę: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

Nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu ufundowali: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Bank Spółdzielczy Oddział w Koninie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koninie. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymali Dyplomy. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali drobne upominki.

Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział oraz Zapraszamy na Kolejną edycję w kolejnym Roku !

Organizatorzy 

Katedra Nauk Ekonomicznych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36