ukrain russian     

Slider

Aktualności - Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Procedury dotyczące realizacji praktyk zawodowych na kierunku: Finanse i rachunkowość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Informacje wstępne: Studenci I roku zobowiązani są zrealizować 180 godzin praktyk zawodowych (godzina – 45 minut) Studenci II roku zobowiązani są zrealizować 225 godzin praktyk zawodowych (godzina – 45 minut) Okres realizacji praktyki –...

Konkurs Ministerwa Finansów: Zaproponuj nowe ścieżki współdziałania biznesu z administracją skarbową i zostań podatkowym liderem „Partnerstwo biznesu z fiskusem" to temat pracy konkursowej w siódmej edycji konkursu „Podatkowi liderzy". Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoją wizję współpracy pomiędzy firmami i administracją. Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów. Przedsiębiorcy są klientami administracji,...

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (@ZiIPKON) miały miejsce obrony prac magisterskich w ramach synchronicznego kontaktu online (przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams). W egzaminie dyplomowym wzięło udział troje studentów, którzy przy użyciu programu Microsoft PowerPoint prezentowali główne tezy...

Program im. Bekkera wspiera naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą...

Trwa już I etap konkursu Księgowi Przyszłości. Test online można rozwiązywać do 22 kwietnia br. Do tego dnia otwarta jest także rejestracja drużyn. Studenci, księgowi i HR rozpoczynają wyścig po cenne nagrody! Trzyosobowe zespoły w 3 kategoriach konkursowych To już IV edycja konkursu Księgowi Przyszłości, w którym startują trzyosobowe drużyny...