Uczelnia
Slider

Aktualnosci

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, 10 października wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie. W Auli Comeniana odbyła się immatrykulacja studentó ...

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, uczestniczył w otwarciu roku akademickiego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Podczas uroczystości wystąpił prof. dr hab. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, a w ...

Dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie, prorektor ds. kształcenia, 9 października wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. d ...

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koninie. Spotkanie odbyło się 8 października w Auli Jana A. P. Kaczmarka Centrum Wykładowo-D ...

12 inauguracja roku akademickiego w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie odbyła się 7 października. Prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, reprezentowała dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. PWSZ w Koninie, z Wydzia ...