Uczelnia
Slider

Plany ewakuacji osób z budynków uczelni i oznaczenia dróg ewakuacyjnych

  PWSZ ul. Przyjaźni 1

  PWSZ ul. Wyszyńskiego 3C (Budynek dydaktyczny, Biblioteka oraz Dom Studenta nr 2)

  PWSZ ul. Wyszyńskiego 35

  PWSZ ul. Popieluszki 4

  Dom Studenta nr 1 ul. Popiełuszki 4

  CWD ul. Popiełuszki 4

zarządzenie nr 20/2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zasad udostępniania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik