Uczelnia
Slider

2019 

Decyzja Nr 1/2019 w sprawie określenia składu osobowego kolegium Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWSZ w Koninie

Decyzja Nr 2/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowanego

Decyzja Nr 3/2019 w sprawie regulaminów studenckich praktyk zawodowych na kierunkach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych

załącznik nr 1 regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „automatyka i robotyka”

załącznik nr 2 regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „finanse i rachunkowość”

załącznik nr 3 regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „gospodarka i administracja publiczna”

załącznik nr 4 regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „informatyka”

załącznik nr 5 regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „logistyka”

załącznik nr 6 regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „mechanika i budowa maszyn”

załącznik nr 7 regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „zarzadzanie i inżynieria produkcji”

Decyzja Nr 4/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia poprawkowego egzaminu dyplomowanego