WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Nowe studia magisterskie – gospodarka i administracja publiczna


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 16 czerwca 2019

Oferta dydaktyczna Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie proponuje w roku akademickim 2019/2020 studia na kilkunastu kierunkach licencjackich, kierunkach inżynierskich oraz na studiach magisterskich. Bogata oferta specjalności umożliwia studentom wybór modułów kształcenia i przedmiotów, a tym samym pozwala na zdobycie pogłębionej wiedzy i specjalistycznych umiejętności w zakresie studiowanego kierunku.

W roku akademickim 2019/2020 Uczelnia oferuje nowy kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej: języki obce w mediach i biznesie, w tym specjalności: język w komunikacji społecznej i medialnej oraz język w biznesie i obsługa klienta.
Ponadto Uczelnia otrzymała pozytywną decyzję MNiSW na prowadzenie nowego kierunku studiów drugiego stopnia: gospodarka i administracja publiczna, w tym specjalności: "rachunkowość i finanse publiczne" oraz "administracja i zarządzanie kryzysowe".
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia kierunku: gospodarka i administracja publiczna


Jak co roku, PWSZ w Koninie zamierza rozszerzyć ofertę kształcenia o kolejne nowe kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia: kierunek automatyka i robotyka*, w tym specjalności: "metody projektowania wirtualnego" oraz  "serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych" oraz kierunek resocjalizacja*, w tym specjalności "wychowanie resocjalizujące" oraz "profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna".

* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kształcenie w Uczelni odbywa się na trzech wydziałach:

Kierunki studiów oferowane i prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie wpisują się w kilka obszarów wiedzy: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych, obszar nauk technicznych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, obszar nauk przyrodniczych, a także obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Uczelnia oferuje kształcenie wyłącznie na kierunkach studiów o profilu praktycznym, który przede wszystkim pozwala nabyć umiejętności niezbędne w pracy zawodowej.
 
Ukończenie studiów na wybranym kierunku jest równoznaczne z osiągnięciem przez absolwentów kilkudziesięciu efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Część efektów ma charakter specjalistyczny, a więc są ściśle związane ze studiowanym kierunkiem, natomiast część ma charakter ogólny, odnosząc się do kształtowania umiejętności: pracy zespołowej, określania priorytetów zawodowych, myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, czy też zrozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie.

PWSZ w Koninie stwarza niepowtarzalną okazję do realizacji semestru studiów oraz praktyk za granicą w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Każdy zakwalifikowany student otrzyma miesięczne stypendium (jego wysokość zależy od kraju i rodzaju wyjazdu). Studenci mają do wyboru ponad 60 uczelni z: Chorwacji, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch. Poza Erasmusem uczelnia współpracuje także z uczelniami z: Rosji, Cypru, Hiszpanii, Litwy, Ukrainy i Słowacji.

Studenci i absolwenci zainteresowani formułą uczenia się przez całe życie mogą zdobyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie dodatkowe kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki