WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Drzwi Otwarte 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 18 lutego 2019

Oferta dydaktyczna Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie proponuje w roku akademickim 2018/2019 studia na kilkunastu kierunkach licencjackich, kierunkach inżynierskich oraz na studiach magisterskich. Bogata oferta specjalności umożliwia studentom wybór modułów kształcenia i przedmiotów, a tym samym pozwala na zdobycie pogłębionej wiedzy i specjalistycznych umiejętności w zakresie studiowanego kierunku.

Jak co roku, PWSZ w Koninie zamierza rozszerzyć ofertę kształcenia o nowe kierunki studiów i specjalności kształcenia.

W roku akademickim 2017/2018 w ofercie dydaktycznej pojawiły się dwa nowe kierunki studiów drugiego stopnia:  zarządzanie i inżynieria produkcji, w tym specjalności: "transport i logistyka produkcji" oraz "zarządzanie infrastrukturą techniczną" oraz zdrowie publiczne, w tym specjalności: "socjoterapia" - Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta) albo Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej oraz "żywienie człowieka zdrowego i chorego" - Specjalista żywienia człowieka.

W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia oferuje nowy kierunek studiów pierwszego stopnia: bezpieczeństwo i systemy ochrony, w tym specjalności: "służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony" oraz  "zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna".

Kształcenie w Uczelni odbywa się na trzech wydziałach:

Kierunki studiów oferowane i prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie wpisują się w kilka obszarów wiedzy: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych, obszar nauk technicznych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, obszar nauk przyrodniczych, a także obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Uczelnia oferuje kształcenie wyłącznie na kierunkach studiów o profilu praktycznym, który przede wszystkim pozwala nabyć umiejętności niezbędne w pracy zawodowej.
 
Ukończenie studiów na wybranym kierunku jest równoznaczne z osiągnięciem przez absolwentów kilkudziesięciu efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Część efektów kształcenia ma charakter specjalistyczny, a więc są ściśle związane ze studiowanym kierunkiem, natomiast część ma charakter ogólny, odnosząc się do kształtowania umiejętności: pracy zespołowej, określania priorytetów zawodowych, myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, czy też zrozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie.

PWSZ w Koninie stwarza niepowtarzalną okazję do realizacji semestru studiów oraz praktyk za granicą w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Każdy zakwalifikowany student otrzyma miesięczne stypendium (jego wysokość zależy od kraju i rodzaju wyjazdu). Studenci mają do wyboru ponad 60 uczelni z: Chorwacji, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch. Poza Erasmusem uczelnia współpracuje także z uczelniami z: Rosji, Cypru, Hiszpanii, Litwy, Ukrainy i Słowacji.

Studenci i absolwenci zainteresowani formułą uczenia się przez całe życie mogą zdobyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie dodatkowe kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki