Uczelnia
Slider

Zarządzenie nr 141/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Regulamin Organizacyjny PWSZ w Koninie
załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 10/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik

Zarządzenie nr 73/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik

Zarządzenie nr 75/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 19 września 2016 r. w sprawie likwidacji Biura ds. Promocji oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik

Zarządzenie nr 102/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 3 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik

Zarządzenie nr 23/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik


Zarządzenie nr 26/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Biura Współpracy z Zagranicą oraz wprowadzenia zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji

Zarządzenie nr 65/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Działu Dydaktyki oraz wprowadzenia zmian w:
- Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie,
- w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
załącznik - obowiązuje od 1.09.2019 r.

Zarządzenie nr 19/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Regulamin pracy

Zarządzenie nr 52/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


NOWY REGULAMIN PRACY - obowiązujący od 1 października 2019 r.
Zarządzenie nr 69/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 307/V/IV/2015 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Statut PWSZ w Koninie
- Sztandar PWSZ w Koninie
- Godło PWSZ w Koninie
- Wykaz stałych Komisji Senackich

Uchwała nr 55/VI/I/2016 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 135/VI/II/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
- Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przeprowadzania konkursu na rektora oraz sposób postępowania konkursowego
- Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przeprowadzania konkursów na prorektorów oraz sposób postępowania konkursowego
- Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przeprowadzania konkursów na dziekanów i prodziekanów oraz sposób postępowania konkursowego

Uchwała nr 147/VI/IV/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 197/VI/XII/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 211/VI/II/2018 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


NOWY STATUT - obowiązujący od 1 października 2019 r.
Uchwała nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 49/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
załącznik
Kodeks etyki PWSZ

Zarządzenie nr 17/2011 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Regulamin ZFŚS

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Instrukcja bhp oraz instrukcja przeciwpożarowa

Zarządzenie nr 60/2009 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcja  Bezpieczeństwa Pożarowego Budynek Dydaktyczny przy ul. Popiełuszki
Instrukcja  Bezpieczeństwa Pożarowego ul. Przyjaźni 1
Instrukcja  Bezpieczeństwa Pożarowego ul. Wyszyńskiego 3 C
Instrukcja  Bezpieczeństwa Pożarowego ul. Wyszyńskiego 35