WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 23 lipca 2019

Resocjalizacja – nowe studia licencjackie

Z przyjemnością informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja”. Kierunek będzie miał praktyczny i interdyscyplinarny charakter – w ciągu trzyletniego okresu nauki studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami z zakresu niedostosowania społecznego, w szczególności diagnozy środowiska patogennego i subkulturowego oraz metod i technik resocjalizacyjnych wykorzystywanych w programach środowiskowych do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności kształcenia, a mianowicie „wychowanie resocjalizujące” lub „profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna”.
 
Studia skierowane są do osób, które chciałyby uzyskać tytuł zawodowy licencjata oraz przygotowanie do pracy, między innymi, w zawodach: specjalista resocjalizacji, wychowawca w jednostkach penitencjarnych, policjant służby prewencji czy policjant służby kryminalnej. Należy podkreślić, że zdecydowana większość zajęć dydaktycznych w ramach studiów będzie realizowana w formie praktycznej tj. ćwiczeń, warsztatów lub laboratoriów.
 
Warto podkreślić, że po ukończeniu studiów licencjackich istnieje możliwość kontynuacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku „zdrowie publiczne” w specjalności socjoterapia.
 
Serdecznie zachęcamy absolwentów szkół średnich subregionu konińskiego do podjęcia studiów licencjackich o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
 
Więcej informacji można uzyskać w Centrum Spraw Studenckich i Karier PWSZ w Koninie (ul. Przyjaźni 1, pok. 6, tel. 63-249-72-37) oraz pod adresem www.pwsz.konin.edu.pl
 
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom instytucji publicznych, urzędów samorządowych i instytucji okołobiznesowych, którzy udzielili wsparcia merytorycznego i formalnego na etapie opracowywania wniosku o nowy kierunek studiów licencjackich.

Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia kierunku: resocjalizacja

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki