WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 22 sierpnia 2019

Erasmus+ wyjazdy na praktyki

                                              PROGRAM ERASMUS +                 

WYJAZDY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
Jednym z działań programu Erasmus+ przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego jest możliwość wyjazdów studentów na praktyki. Praktykę można realizować w krajach UE oraz w Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Turcji. Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub do innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).
W ramach programu Erasmus+ mogą wyjeżdżać również absolwenci uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Absolwent aby wyjechać na praktykę musi być zrekrutowany na wyjazd  na ostatnim roku nauki (przed obroną pracy) a praktyka musi się rozpocząć i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).
Praktyka musi trwać minimum 2 miesiące (60 dni). PWSZ w Koninie gwarantuje stypendium maksymalnie na 3 miesiące (90 dni). PWSZ w Koninie może zgodzić się na przedłużenie pobytu uczestnika na praktyce. Decyzja jest podejmowana na pisemny wniosek studenta. Wcześniej student musi uzyskać akceptację instytucji przyjmującej. Przedłużenie mobilności jest realizowane bez dofinansowania.
Rekrutacja kandydatów na praktyki rozpoczyna się 20 marca 2019 i trwa do 30 kwietnia 2019 roku. Dokumenty (wniosek wraz z załącznikami)  należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą (pok. 314, ul Przyjaźni 1). O wynikach rekrutacji kandydaci zostają poinformowani drogą mailową do dnia 10 maja 2019 roku.
http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/223/302/dokumenty-do-pobrania
Poniżej zamieszczamy oferty firm, które wyrażają chęć przyjęcia studentów na praktyki w ramach Programu Erasmus+. Prosimy pamiętać, że może to być również inna firma/instytucja lub uczelnia, którą student/przyszły absolwent znajdzie we własnym zakresie.
Można również skorzystać ze strony rekomendowanej przez Narodową Agencję https://erasmusintern.org/
 
Szczegółowych informacji na temat wyjazdów na praktyki udzielają koordynatorzy programu Erasmus + PWSZ w Koninie
mgr Bożena Miastkowska miastkowska@wp.pl _ Koordynator Uczelniany, Koordynator Wydziałowy (Wydział Filologiczny)
mgr Wiesława Kozłowska  kvija@poczta.onet.pl _ Koordynator Wydziałowy (Wydział Społeczno-Techniczny)
dr Bartosz Chmielewski bartchmiel@wp.pl _ Koordynator Wydziałowy (Wydział kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia)

ADMISSIONS ASSISTANT_Malta
CHILDCARE_Turkey
FLYERS DISTRIBUTOR _ Spain
FRONT OFFICE_SECRETARY_Greece
HOTEL INDUSTRY_Greece (2)
HOTEL INDUSTRY_Greece
INTERNATIONAL RELATIONS_Austria
LANGUAGE ACADEMY ADMINISTRATION_Spain
TOURISM _ Spain
VIDEOGRAPHER_PHOTOGRAPHER_ Malta
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki