WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 23 kwietnia 2019

Bezpłatne szkolenia dla studentów
Projekt jest realizowany przez Miasto Konin, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie oraz Konińską Izbą Gospodarczą, we współpracy z lokalnymi instytucjami i firmami


Tytuł projektu:
Akademia Młodej Przedsiębiorczości – edycja VI
 
Cel projektu:
Celem projektu jest zorganizowanie szkoleń i wizyt studyjnych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia będą prowadzone przez przedstawicieli konińskich instytucji oraz przedsiębiorców (około 10 godz. lekcyjnych), natomiast wizyty studyjne będą odbywały się w wiodących konińskich firmach (2 wizyty).
 
Wykonawcy projektu:
Projekt jest realizowany przez Miasto Konin, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie oraz Konińską Izbą Gospodarczą, we współpracy z lokalnymi instytucjami i firmami.
 
Uczestnicy projektu:
Projekt jest adresowany do studentów PWSZ w Koninie. Kwalifikacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie będzie dokonywana przez przedstawicieli PWSZ w Koninie na podstawie przygotowanego uzasadnienia chęci udziału w projekcie, będącego elementem formularza zgłoszeniowego. Docelowo projektem objętych zostanie 15 osób (jedna grupa).
 
Korzyści dla uczestników projektu:
  • nabycie praktycznych umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • uzyskanie dyplomu uczestnictwa w projekcie wystawionego przez Miasto Konin, PWSZ w Koninie oraz Konińską Izbę Gospodarczą,
  • możliwość udziału w konkursie o tematyce związanej z planowaniem strategicznym rozwoju Miasta Konina, w którym nagrodą będzie szkolenie z zakresu tzw. miękkich umiejętności, realizowane w jednym z ośrodków szkoleniowych w Polsce
 
Konkurs dla uczestników projektu:
Przygotowanie w trzyosobowych grupach prezentacji multimedialnej dotyczącej planowania strategicznego rozwoju Miasta Konina, a następnie jej przedstawienie przed komisją konkursową. Nagrodą dla zespołu, który przygotuje i zaprezentuje najlepszą prezentację będzie udział w szkoleniu doskonalącym tzw. miękkie umiejętności, realizowanym w jednym z ośrodków szkoleniowych w Polsce. Szczegóły konkursu, w tym tematy konkursowe zostaną ogłoszone w trakcie realizacji projektu.
 
Okres realizacji projektu:
listopad-grudzień 2018 roku
 

Miejsce realizacji projektu:

Konińska Izba Gospodarcza, ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodową w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin
 
Studentów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, a następnie przesłanie skanu na adres e-mail: prorektor.ksztalcenie@konin.edu.plw terminie do dnia 26 października 2018 r.


Formularz zgłoszeniowy

 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki