WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 21 stycznia 2019

Inauguracja Roku Akademickiego Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie uczestniczył w uroczystości pierwszej Inauguracji Roku Akademickiego Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbyła się 1 lutego 2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
Podczas uroczystości rektor wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Jak skutecznie uczyć się języka obcego”, poruszając w nim zagadnienia dot. sukcesu, autonomii i motywacji w nauce języka obcego, a także kwestie związane z organizacją nauki, stosowaniem odpowiednich strategii uczenia się oraz wyznaczaniem odpowiednich celów nauki. Omówił również rolę czynników indywidulanych oraz mity dotyczące nauki języka obcego.
Warto przypomnieć, że w dniu 21 grudnia 2017 r. prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz Zdzisław Czapla, prezes zarządu, a także Elżbieta Frasunkiewicz, zastępca prezesa zarządu Stowarzyszenia Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku podpisali umowę o współpracy. PWSZ w Koninie i Stowarzyszenie TUTW, doceniając potrzebę istnienia na terenie miasta Turku organizacji umożliwiającej emerytom i rencistom realizację aktywnego trybu życia oraz rozumiejąc konieczność wspierania społecznych inicjatyw seniorów reprezentujących różne środowiska zawodowe, wyraziły wolę współpracy w zakresie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej i promocyjnej.
Dla realizacji ww. celów Uczelnia wyraziła zgodę na objęcie patronatem inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie TUTW w zakresie jego działalności statutowej, natomiast Stowarzyszenie TUTW zobowiązało się do promocji PWSZ w Koninie poprzez działalność informacyjną, współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.
 
M. Biadasz

Zdjęcia: Turek24
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki