WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner III nabór


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 22 października 2018

Oferty pracy

OFERTA PRACY – ZEWNĘTRZNA
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje trzech kandydatów na stanowisko:
ds. egzekucji
w Wydziale Realizacji Dochodów
(umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)
numer oferty 132/2017
Wymagania formalne:
Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych, działanie procesowe/ nastawienie na proces
- podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, poprawne przekazywanie informacji pisemnych, przekonywanie, obsługa klienta, poprawne wnioskowanie, stanowczość/pewność siebie, opanowanie, umiejętność stosowania przepisów.
Zakres zadań:
Zapewnienie dochodzenia należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.
Wymagane dokumenty:
- CV
- list motywacyjny z podaniem numeru oferty: 132/2017
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór na stronie w rubryce "Wymagana klauzula")
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do 14 listopada 2017 r. na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu,
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań,
Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”
Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
OFERTA PRACY – ZEWNĘTRZNA
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko ds. rozliczeń
w Wydziale Rozliczeń Kont Płatników Składek
(umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)
numer oferty 109/2017
Wymagania formalne:
Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo)
- minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi
Wymagania dodatkowe:
- podstawowa znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych, działanie procesowe/ nastawienie na proces
- podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, poprawne przekazywanie informacji pisemnych, przekonywanie, obsługa klienta, poprawne wnioskowanie, stanowczość/pewność siebie, opanowanie, umiejętność stosowania przepisów.
Zakres zadań:
Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń.
Wymagane dokumenty:
- CV - list motywacyjny z podaniem numeru oferty: 109/2017 - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór na stronie w rubryce "Wymagana klauzula") - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do 14 listopada 2017 r. na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu,
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań,
Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”
Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej. Dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
OFERTA PRACY – ZEWNĘTRZNA
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko:
ds. konta ubezpieczonego
w Wydziale Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Turku
numer oferty 131/2017
Wymagania formalne:
Niezbędne: - wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja) - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych, działanie procesowe/ nastawienie na proces
- podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, poprawne przekazywanie informacji pisemnych, przekonywanie, obsługa klienta, poprawne wnioskowanie, stanowczość/pewność siebie, opanowanie, umiejętność stosowania przepisów.
Zakres zadań:
Zapewnia obsługę spraw ubezpieczonych.
Wymagane dokumenty:
- CV
- list motywacyjny z podaniem numeru oferty: 131/2017
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór na stronie w rubryce "Wymagana klauzula")
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do 14 listopada 2017 r. na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu,
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań,
Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”
Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
OFERTA PRACY – ZEWNĘTRZNA
(umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko:
ds. obsługi korespondencji
w Wieloosobowym Stanowisku Obsługi Klientów i Korespondencji w Biurze Terenowym w Słupcy
numer oferty 130/2017
Wymagania formalne:
Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe
- minimum 1 rok pracy związanej z obsługą kancelaryjną
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych, działanie procesowe/ nastawienie na proces
- poprawne przekazywanie informacji pisemnych, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, poprawne wnioskowanie, współpraca, umiejętność stosowania przepisów.
Zakres zadań:
Zapewnienie obsługi wpływającej i wychodzącej korespondencji, w tym w ramach kanałów elektronicznych.
Wymagane dokumenty:
- CV
- list motywacyjny z podaniem numeru oferty: 130/2017
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór na stronie w rubryce "Wymagana klauzula")
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o składanie dokumentów w terminie do 14 listopada 2017 r. na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu,
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań,
Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”
Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki