WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner III nabór


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 22 października 2018

I Konferencja „Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju"

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie zaprasza na pierwszą, inauguracyjną edycję konferencji "Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju", która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2017 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednym z współorganizatorów i oficjalnym partnerem konferencji jest PWSZ w Koninie.

Konferencja naukowa nt. funduszy europejskich w regionach ma na celu integrację środowisk reprezentowanych przez przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, świata biznesu oraz świata nauki, dla których wspólnym tematem rozmów i dyskusji pozostają zagadnienia ogniskujące się wokół problematyki funduszy Unii Europejskiej. W okresie przedakcesyjnym, jak i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, fundusze unijne stanowiły istotne źródło zasileń dla polskiej gospodarki wzmacniając jej konkurencyjność oraz oddziałując na procesy wzrostu i rozwoju.

Z punktu widzenia europejskiej polityki spójności szczególna rola przypisana została funduszom unijnym w kontekście finansowania gospodarki regionalnej. Mając na względzie fakt, że Polska staje się największym beneficjentem funduszy unijnych z budżetu ogólnego wspólnoty, zarówno w ubiegłym, jak i bieżącym okresie programowania oraz fakt, że aż 5 regionów w Polsce znalazło się na liście 20 najbiedniejszych regionów Wspólnoty, problematyka dotycząca zagadnień gospodarowania środkami unijnymi, mechanizmów ich alokacji oraz efektywności wydatkowania pozostaje nadal wysoce aktualna.

Wydarzenie to będzie obfitowało w interesujące i inspirujące dyskusje na temat mechanizmu podziału i efektywności alokacji oraz wydatkowania funduszy unijnych w regionach oraz na temat wyzwań stojących przed władzami, wnioskodawcami i beneficjentami środków unijnych. Istotnym celem inicjatywy jest pogłębienie współpracy i wymiany doświadczeń  pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, samorządowymi oraz przedsiębiorcami.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i udziału w niej:
http://pte.szczecin.pl/?page=olimpiada&id_article=150&id_rubrique=41
 
Źródło: http://pte.szczecin.pl/?page=olimpiada&id_article=150&id_rubrique=41

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki