WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner bezpieczeństwo i systemy ochrony -


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 27 kwietnia 2018

Alienacja mężczyzny z opieki nad dzieckiem

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy
Pedagogiczno-Psychologiczny Zespół Badawczy
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w KoninieKatedra Nauk Humanistycznych
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechniki OpolskiejZakład Karny w Sieradzuzapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową
Edycja I

Alienacja mężczyzny z opieki nad dzieckiem
Ujęcie interdyscyplinarnepod honorowym patronatem
Jego Magnificencji Rektora
prof. dra hab. Mirosława Pawlaka

7 marca 2017 r.
PROGRAM KONFERENCJI
 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00-10.00
 
 
SESJA PLENARNA (Aula im. prof. A. Niekrasza)

10.00-11.30

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski

 

 • doc. dr Marianna Styczyńska: Otwarcie konferencji
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak (PWSZ w Koninie): Psychopedagogika u podstaw opieki w kontekście płci
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kowalik (Politechnika Opolska): Alienacja rodzicielska jako wyzwanie dla doktryny i praxis kościoła katolickiego
 • ks. dr Michał Styczyński (Zakład Karny w Sieradzu): Odkrywanie sensu w bezsensie. Trudne doświadczenia realizacji funkcji ojca we współczesnym kontekście kulturowym i społecznym
 • prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski (PWSZ w Koninie): Alienacja rodzicielska – przemoc emocjonalna
 
PRZERWA KAWOWA (sala nr 1)

11.30-12.00

 
 
 
 
SEKCJA I (Aula im. prof. A. Niekrasza)

12.00-13.30

Moderator: dr Marianna Styczyńska

 • dr Alicja Kłos (PWST-E im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu): Przemoc w rodzinie jako problem społeczny
 • dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz (Zakład Karny w Sieradzu): Pełnienie roli ojca w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności
 • dr Anna Schulz (PWSZ w Płocku): Rola ojca w opinii uczniów gimnazjum
 • dr Justyna Charaśna-Blachucik (Politechnika Opolska): Alienacja mężczyzny w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 • dr Agnieszka Krzętowska (Politechnika Warszawska): Analiza programu 500 plus na aktywność zawodową kobiet w kontekście nad dzieckiem
 • doc. dr  Marianna Styczyńska (PWSZ w Koninie): Men in Childcare – antidotum na zaniedbane obszary w życiu rodziny
 
SEKCJA II (sala 45)

12.00-13.30

Moderator: mgr Marcin Olejniczak
 
 • mgr Joanna Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski): Mężczyzna bezdzietny z wyboru. Spór o indywidualizm w ponowoczesnym świecie
 • Natalia Bąk, Natalia Marcinkowska (PWSZ w Koninie): Rola i wzór osobowy ojca w życiu dziecka – dawniej i dziś
 • Daria Leszczak, Ewa Mazur (PWSZ w Koninie): Mężczyzna, mąż, ojciec – zmiany w statusie społecznym i prawnym
 • mgr Artur Cygan (PWSZ w Koninie): Rola ojca w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 • mgr Marcin Olejniczak (PWSZ w Koninie): Medialne reprezentacje mężczyzny – konsekwencje socjalizacyjne
 
  
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą konferencję naukową, która odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Prof. dra hab. Mirosława Pawlaka.

Decyzja o przygotowaniu cyklicznej konferencji podyktowana jest zainteresowaniem proponowaną problematyką. Dynamicznie zmieniające się tempo życia, chaos, kryzys autorytetów i rodziny, osamotnienie dziecka, emocjonalne wyjałowienie „dzieciństwo zatrzaśniętych drzwi”, zaburzona struktura rodziny i wyłączenie z opieki nad dzieckiem mężczyzn powojuje konieczność podjęcia działań naprawczych. 

W związku z tym zapraszamy do debaty i refleksji pedagogów, socjologów, psychologów, pracowników socjalnych, przedstawicieli sądownictwa, nauk o rodzinie, ale też nauczycieli praktyków i rodziców. Pragniemy także zaprosić studentów. Zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji wystąpień, plakatów do tzw. sesji plakatowej.

Komitet naukowy konferencji

Dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. nadzw.: PWSZ Konin
Dr hab. Jan Grzesiak, prof. nadzw. PWSZ w Koninie
Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. nadzw. Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. nadzw. UP w Siedlcach
Dr hab. Krzysztof Kowalik, prof. nadzw. Politechnika Opolska
Dr hab. Kinga Przybyszewska: prof. nadzw. PWSZ Konin
Dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska prof. nadzw. UJK w Kielcach
Dr Tomasz Bohdan, Politechnika Opolska
Dr Justyna Charaśna-Blachucik, Politechnika Opolska
Dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz – mł. psycholog Zakład Karny w Sieradzu
Dr Marianna Styczyńska, doc. PWSZ w Konin
Ks. dr Michał Styczyński, ks. kapelan Zakład Karny w Sieradzu

Komitet organizacyjny

dr Marianna Styczyńska – Przewodnicząca,
dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. nadzw.
dr hab. Krzysztof Kowalik, prof. nadzw.
dr Jolanta Szada-Borzyszkowska
mgr Artur Cygan,
mgr Marcin Olejniczak.
           
           
Sekretarz konferencji
mgr Iwona Powaga
Kontakt:
tel.: 63 249 71 60
mail: pedagogika@konin.edu.pl

Obrady w sekcjach:
1. Sekcja pedagogiki,
2. Sekcja psychologii, socjologii i pracy socjalnej,
3. Sekcja studencka,
4. Sekcja plakatowa.

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej do dnia 20 lutego 2017 r. na adres mailowy: <pedagogika@konin.edu.pl> oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 160 zł (dla studentów studiów I stopnia bezpłatnie dla nauczycieli 70 zł dla doktorantów 90 zł) na rachunek bankowy: 67 1500 1461 1214 6002 7586 0000 do dnia 20 lutego 2017 r. z dopiskiem „zgłoszenie – konferencja <Alienacja, Konin>”.

 
Karta zgłoszeniowa (49,50 Kb)
Plik do pobrania (352,50 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki