WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
na strone głowną


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 18 czerwca 2018

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCIKarta Zgłoszeniowa 

 
Zasady publikacji
 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

 
 1. Artykuł powinien posiadać:
  1. Streszczenie w języku polskim (max 0,5 stronicy)
  2. Słowa kluczowe (3-5) w języku polskim
  3. Wstęp z wyraźnie określonym celem artykułu
  4. Wydzielone części artykułu
  5. Podsumowanie
  6. Literatura
  7. Streszczenie w języku obcym ze zwrotem "Translated by..." (max 0,5 stronicy)
  8. Słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim
  9. objętość artykułu (10-13 stron)
 2. Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word.
 3. W lewym górnym rogu należy wpisać imię i nazwisko autora (autorów), stopień / tytuł naukowy oraz reprezentowaną uczelnię lub instytucję.
 4. Na końcu artykułu należy umieścić - przetłumaczone na język angielski: "tytuł artykułu i jego krótkie streszczenie" (max 0,5 stronicy)oraz podać nazwisko autora tłumaczenia (nawet jeśli jest nim autor artykułu, trzeba wyraźnie to zaznaczyć)
 5. Przypisy źródłowe - styl APA.
 6. Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:
 • czcionka -Times New Roman
 • odstęp między wierszami - 1,5
 • marginesy - po 2,5 cm każdy,
 • w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki (12 pkt),
 • można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń.
Tabele i rysunki (wykresy, schematy)
 • muszą być przygotowane w taki sposób, aby były czytelne w wersji czarno-białej
 • maksymalna szerokość - 12,5 cm,
 • maksymalna wysokość - 17 cm
 • (jeżeli rysunki są wykonane w programie Corel Draw lub Excel należy dostarczyć je dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe w danym programie),
Zdjęcia - rozdzielczość 300 dpi, (maks. szerokość - 12,5 cm, maks. wysokość - 17 cm)
Skanowane rysunki
, schematy - czarno-białe (liniowe), rozdzielczość 600-1200 dpi w formacie *.tif lub *.jpg.
 • Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu.
 • Zapisywanie wzorów: tekst główny - 11 pkt., indeksy - 7 pkt, maks. szerokość wzoru - 12cm. W całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą.

 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki