WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Za wszystkie wzloty i upadki

– Proszę nie bać się trudnych decyzji, stawiania sobie ambitnych celów, dlatego że na tym właśnie polega życie. Żeby się nie zatrzymywać i starać się cały czas rozwijać, i żeby nikt nie powiedział sobie za lat 10, 20, 30, że mogłem coś zrobić, a nie zrobiłem – tymi słowami żegnał tegorocznych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jej rektor, prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.
 
29 czerwca niemal 600 osób odebrało dokumenty absolutoryjne. Wielu z nich ma już za sobą obronione prace dyplomowe. Wielu pozostanie tu jeszcze przynajmniej na dwa lata, by uzyskać tytuł magisterski. Do tej pory byli to filolodzy (angliści i germaniści). W tym roku dołączyli pierwsi absolwenci kierunków „zdrowie publiczne” oraz „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Natomiast od przyszłego roku akademickiego o ten stopień będą się w PWSZ w Koninie starać studenci kierunków „języki obce w mediach i biznesie” oraz „gospodarka i administracja publiczna”.
O tym ostatnim kierunku z satysfakcją mówił podczas uroczystości dr Sebastian Łukaszewski, przewodniczący Rady Uczelni. Zachęcając w ogóle do podejmowania w konińskiej PWSZ studiów II stopnia, zwrócił uwagę, że nasza uczelnia, jako pierwszy PWSZ w Polsce, otrzymała akredytację na prowadzenie gospodarki i administracji, za co podziękował władzom uczelni, a szczególnie rektorowi.
Wiele ciepłych słów o uczelni powiedział również Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina. – Ta uczelnia kształci bardzo dobrze. Mówię to z doświadczenia osoby, która pracowała z absolwentami, ale także ich rekrutuje do pracy. Naprawdę możecie być spokojni, jeżeli chodzi o wasz los na rynku pracy.
Sami absolwenci dziękowali za wszystko: – Dzięki Wam cieszymy się ze wszystkich wzlotów i upadków, które po odpowiednim przepracowaniu, doprowadziły nas do tego miejsca, do sukcesu.
Niestety, uczelnię opuściły ostatnie roczniki licencjatów pracy socjalnej – 23 osoby, inżynierów energetyki – 15. Od kilku lat nabór na nie był zbyt niski. Jednak od przyszłego roku akademickiego ruszą, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nowe kierunki: wywodząca się z nauk społecznych – resocjalizacja, oraz inżynierski – automatyka i robotyka.
Od powołania PWSZ w Koninie w 1998 r. uczelnię opuściło ponad 13,5 tys. absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Do tej liczby należy dodać ponad 3,5 absolwentów studiów podyplomowych.
 
aria/PH-W

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki