WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 19 lutego 2018

 
 
 Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie. Ogłoszenie o walnym zebraniu, na które zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.
 
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
22 lutego 2018 r. g. 10.30-11.30, sala 216 , ul. Przyjaźni 1, Konin

 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie list obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2017
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 2017 r. i podęcie uchwał o udzieleniu im absolutorium
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od organizacji konferencji nt. rynku pracy w 2018 r. i włączeniu jej elementów do konferencji o znaczeniu PWSZ w Koninie dla rozwoju regionu, organizowanej przez PWSZ w Koninie w ramach obchodów XX-lecia  Uczelni oraz organizacji konkursu na wspomnienie absolwenckie z lat studiów
7. Omówienie organizacji zjazdu absolwentów, wyników inwentaryzacji, przyjętej przez Zarząd polityki rachunkowości i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
8. Wolne wnioski
 
 
Projekty uchwał poniżej:
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                         Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 1
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
Osobami w/w zostali wybrani:
1.      …............................................................. - Przewodniczący Zebrania
2.       …............................................................. - Sekretarz Zebrania
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 2
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdań finansowych z działalności SAiP PWSZ w Koninie za rok 2017.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 3
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r. i udzielenia jej absolutorium.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 4
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania z działalności  Zarządu SAiP PWSZ w Koninie za rok 2017 i udzielenia mu absolutorium.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
  
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, ………… r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 5      
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę o odstąpieniu od realizacji  przez Stowarzyszenie konferencji poświęconej rynkowi pracy i absolwentom  „RYNEK PRACY”
planowanej na 20.03.2018 r.– „Absolwent uczelni na rynku pracy” – konferencja w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Koninie
i przyłączeniu się do organizacji konferencji na temat znaczenia PWSZ w Koninie dla rozwoju regionu, organizowanej przez uczelnię w ramach obchodów 20-lecia istnienia PWSZ w Koninie.
Stowarzyszenie organizuje, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, 16 czerwca 2018 r. zjazd absolwentów (spotkanie na uczelni oraz bal w ośrodku „Gwarek”), podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs dla absolwentów na krótką historię, anegdotę ze studiów, ciekawe wspomnienie z okresu studenckiego w PWSZ w Koninie itd. Dowolna forma artystyczna, czas trwania konkursu: 1 marca – 31 maja 2018 r.

Organizację imprez powierza się Zarządowi SAiP PWSZ w Koninie.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki