WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
    
Rekrutacja 2016Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 24 czerwca 2016

Egzamin zawodowy dla studentów III roku Fizjoterapii studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie Nr 60/II/2013
 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 14 października 2013 r.

 
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
 
 
Na podstawie Regulaminu Studiów PWSZ w Koninie załącznik do Uchwały Nr 26/V/XII/2011 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 20 grudnia 2011 r. (zm. Uchwała Nr 77/V/VI/2012 z dn. 19 czerwca 2012 r.) w sprawie uchwalenia  regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
w składzie:
 
Przewodniczący        -  dr Edyta Bielik
Członkowie                -  dr Piotr Kocur
                                     - dr Marzena Wiernicka
                                      - mgr Wojciech Grzegorzewski
 
Egzamin wyznacza się na dzień 28 października 2013 r., rozpoczęcie o godz. 15.15, ul. Ks. J. Popiełuszki 4, sala nr 31.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Prodziekanowi Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                                                                                        Dziekan
                                                                                                                                       Wydziału Kultury Fizycznej
                                                                                                                                       i Ochrony Zdrowia w Koninie
 
                                                                                                      
                                          /-/ dr Piotr Inerowicz

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia Inżynieria środowiskaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki